* pole obowiązkowe

Adresy:

Sprzedaż & Dystrybucja w Polsce:

Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

NIP: 526-00-15-828
tel. +48 22 711 85 00

Producent:

Ricola Ltd.
Postfach 130
CH-4242 Laufen
Switzerland

T +41 (0)61 765 41 21
info@ricola.com

Centrala w Szwajcarii:

Ricola Group Ltd.
Postfach 130
CH-4242 Laufen
Switzerland

T +41 (0)61 765 41 21
info@ricola.com