Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Poniżej informujemy Państwa o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej www.ricola.com łącznie z wszelkimi wersjami krajowymi i subdomenami (np. www.ricola.com/de-ch) (zwanej dalej „stroną internetową”).

Dane administratora

Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Szwajcaria

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z właściwym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem: Inspektor ochrony danych osobowych Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Szwajcaria lub datenschutz@ricola.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu analizy wykorzystywania naszej strony internetowej, poprawy jej działania oraz na cele reklamowe. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów. 

Kategorie i pochodzenie danych

Przetwarzamy dane zebrane w ramach korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, względnie dane podawane przez Państwa (np. przy subskrypcji newslettera).

Odbiorca

O ile poniżej nie wskazano wyraźnie inaczej, nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim.

Gromadzenie danych osobowych w przypadku informacyjnego wykorzystywania strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego wykorzystywania strony internetowej, a więc bez logowania się na stronie, rejestracji konta lub przekazywania nam informacji w inny sposób, nie gromadzimy danych osobowych, z wyjątkiem danych przekazywanych przez Państwa przeglądarkę w celu umożliwienia Państwu wizyty na naszej stronie.

Są to następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina wysłania żądania
 • różnica pomiędzy aktualną strefą czasową a czasem uniwersalnym (GMT) 
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod odpowiedzi HTTP 
 • przekazana każdorazowo ilość danych
 • strona internetowa, z której wysyłane jest żądanie
 • przeglądarka 
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja przeglądarki

Stosowanie plików cookie na cele funkcjonalne

 1. Ponadto podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, które są zapisywane na Państwa twardym dysku i za pomocą których jednostka wykorzystująca pliki cookie (w tym przypadku my) uzyskuje określone informacje. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika. Korzystamy z plików cookie, aby móc identyfikować Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie, jeśli założyli Państwo na niej konto. W przeciwnym wypadku przy każdej kolejnej wizycie konieczne byłoby ponowne logowanie.
 2. Nasza strona internetowa korzysta z następujących plików cookie tymczasowych (sesyjnych) i stałych (z ograniczeniem w czasie):

Nazwa

Value (f.e.)

Czas trwania

Description

PreferredUserCountry

(stały plik cookie)

de-ch

7 dni

Wybrany kraj i język

CurrentCountryNodeId

(stały plik cookie)

735

-

ID wybranego kraju

Informowanie o plikach cookie

(tymczasowy plik cookie)

wasShown

Session (do momentu zamknięcia przeglądarki)

Jest zapisywany, gdy tylko informacja o plikach cookie zostanie usunięta z dolnej części ekranu.

 • Pliki cookie tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki Należą do nich w szczególności pliki cookie sesyjne. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego różne żądania wysyłane do przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznawanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Pliki cookie sesyjne są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki. 
 • Pliki cookie stałe są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki. 
 1. Ustawienia przeglądarki można konfigurować w zależności od życzeń oraz np. wyłączyć obsługę plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie lub wszystkich plików cookie. Informujemy jednak, że wówczas ewentualnie nie będą Państwo w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Stosowanie Google Analytics 

 1. Niniejsza strona korzysta z Google Analytics – usługi analizy aktywności sieciowej dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę używania przez Państwa strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany z innymi danymi firmy Google. Ponadto na niniejszej stronie internetowej rozszerzyliśmy Google Analytics o kod „anonymizeIP”. Zapewnia to maskowanie adresu IP użytkownika w taki sposób, aby wszelkie dane były gromadzone anonimowo. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP użytkownika i dopiero tam skracany.
 2. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.
 3. Ponadto można zapobiec zbieraniu danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, zbieranie danych przez Google Analytics można wyłączyć, klikając ten link. Wykorzystywany jest przy tym plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych użytkownika podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Plik cookie opt-out obowiązuje tylko w tej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i jest zapisywany na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte w tej przeglądarce, będzie konieczne ponowne zapisanie pliku cookie opt-out. 
 1. Usługa Google Analytics jest przez nas stosowana łącznie z funkcją Universal Analytics. Funkcja Universal Analytics umożliwia nam analizę aktywności na naszych stronach internetowych, gdy użytkownik korzysta z różnych urządzeń (np. w przypadku wchodzenia na stronę z laptopa, a następnie z tabletu). Jest to możliwe dzięki spseudonimizowanemu przyporządkowaniu user-ID do użytkownika. Takie przyporządkowanie następuje na przykład w momencie rejestracji konta klienta, względnie logowania na koncie klienta. Nie przekazujemy jednak firmie Google żadnych danych osobowych. Nawet jeśli Universal Analytics stanowi rozszerzenie funkcji Google Analytics, nie oznacza to, że wiążą się z tym ograniczenia środków podejmowanych w celu ochrony danych osobowych, takich jak maskowanie adresu IP czy dodatek do przeglądarki.

Stosowanie retargetingu Facebooka

 1. Na naszej stronie internetowej stosujemy funkcję retargetingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Za pomocą wskazanej funkcji możemy proponować odwiedzającym naszą stronę internetową na portalu Facebook zorientowaną na cel reklamę poprzez włączanie zgodnych z ich zainteresowaniami reklam Facebooka podczas ich wizyty na tymże portalu społecznościowym. 
 2. W celu realizacji tej funkcji na stronie internetowej implementowany jest tak zwany Facebook Pixel. Za pomocą tego narzędzia podczas wizyty na stronie nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Serwer Facebooka otrzymuje informacje, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Pozostałe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, przysługujących Państwu praw i możliwości ochrony prywatności znajdują się w informacjach dotyczących ochrony danych Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/
 3. Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby Facebook przypisywał zebrane informacje do Państwa konta na Facebooku, tutaj można dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences”. W tym celu użytkownik musi być zalogowany na Facebooku

Newsletter

 1. Z przyjemnością będziemy Państwa informować poprzez nasz newsletter o aktualnych zagadnieniach dotyczących firmy Ricola oraz naszych produktach. W celu wysyłki newslettera będzie nam potrzebne Państwa imię i nazwisko, płeć i adres e-mail. Powyższe dane można wprowadzić w odpowiednie pola. Po wysłaniu do nas danych, na podany przez Państwa adres e-mail otrzymają Państwo wiadomość, w której należy kliknąć link potwierdzający w celu weryfikacji adresu e-mail.
 2. Państwa dane są przez nas przechowywane wyłącznie w celu wysyłki newsletterów.
 3. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newsletterów, a tym samym wycofać zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych. Z subskrypcji newslettera można się wypisać na samym dole otrzymanego newslettera.

Okres przechowywania danych osobowych

O ile nie podano innych informacji, dane użytkowe oraz inne dane osobowe są przez nas przechowywane przez taki okres, jaki jest niezbędny lub stosowny w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub osiągnięcia celu ich przetwarzania. Gdy tylko Państwa dane osobowe nie będą potrzebne, a w każdym przypadku po upływie maksymalnego ustawowego okresu przechowywania, zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pod warunkiem spełnienia odpowiednich przesłanek ustawowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji
 • sprostowanie
 • usunięcie
 • ograniczenie przetwarzania
 • możliwość przenoszenia danych

Ponadto mają Państwo w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę lub nasz uprawniony interes. 

Prawo wnoszenia skarg do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skargi do organu nadzoru, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem. 

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy nowoczesne środki techniczne gwarantujące bezpieczeństwo danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed niebezpieczeństwami związanymi z przesyłaniem danych oraz dostępem do nich osób trzecich. Są one dostosowywane do bieżącego stanu rozwoju technicznego. 
Zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym czasie. Datę ostatniej aktualizacji można znaleźć na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Stan: 30.01.2019

Ta strona internetowa używa pliki cookies , aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz nasze oświadczenie o ochronie danych i wykorzystywaniu plików cookies. Tutaj dowiesz się więcej na ten temat.