Sléz

Etymologie

Název Malva je odvozen od řeckého slova malakós, které znamená „měkký“ nebo „jemný“, a pravděpodobně se vztahuje k uvolňujícímu účinku této bylinky.

Malva sylvestris
Malva sylvestris

Charakteristika

Čeleď Slézovité
Doba květu Červen až říjen
Sklizeň Květy: červen až říjen, listy: červenec až srpen
Základní znaky Plod připomíná tvarem bochník sýra, výrazné fialové květy
Výskyt Slunečné svahy až do 1 500 m n. m., okraje cest a plotů, slunečné louky

Historie

Číňané a Římané

Sléz hrál významnou roli v různých kulturách. Uveďme dva příklady ze dvou období dějin: Číňané vařili načervenalý slézový čaj už před 5 000 lety. Římané naopak sléz míchali s olejem, solí, medem a vínem a tuto směs zvanou „omnimorbium“ používali jako všelék.

Související obsah