Dále informujeme o shromažďování osobních údajů při používání webových stránek www.ricola.com včetně případných verzí pro jednotlivé země a subdomén (např. www.ricola.com/de-ch) (dále jen „webové stránky“).

Identita odpovědné osoby

Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Švýcarsko

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené adrese: Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Švýcarsko nebo datenschutz@ricola.com.  

Účely zpracování a právní základ

Zpracování údajů se provádí za účelem analýzy internetového provozu našich webových stránek, za účelem zlepšení funkčnosti našich webových stránek a pro reklamní účely. Zpracování vašich údajů je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Kategorie údajů a původ údajů

Zpracováváme údaje, které vznikají v rámci používání našich webových stránek, popř. údaje, které uvedete vy (např. v rámci objednání newsletteru).

Příjemce

Pokud není následně výslovně uvedeno, nejsou vaše údaje poskytovány třetím stranám.

Shromažďování osobních údajů při informativním používání

Při pouhém informativním používání webových stránek, tedy v případě, že se při používání webových stránek nepřihlásíte, nezaregistrujete nebo nám nepředáte informace jiným způsobem, neshromažďujeme žádné osobní údaje, s výjimkou údajů, které poskytuje váš prohlížeč, aby vám umožnil návštěvu webových stránek.

Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa,
 • datum a čas dotazu,
 • rozdíl v časovém pásmu oproti greenwichskému hlavnímu času (Greenwich Mean Time = GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu / stavový kód HTTP,
 • příslušné přenesené množství dat,
 • webová stránka, z níž požadavek pochází,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho prostředí,
 • jazyk a verze prohlížeče.

Využívání souborů cookie pro funkční účely

 1. Při používání webových stránek jsou ve vašem počítači také ukládány soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem pevném disku a přiřazeny vámi používanému prohlížeči, jejichž prostřednictvím subjekt, který soubory cookie využívá (v tomto případě tedy my), získává určité informace. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Soubory cookie využíváme k tomu, abychom vás mohli identifikovat při následných návštěvách, pokud u nás máte účet. Jinak byste se při každé návštěvě museli znovu přihlásit.
 2. Tyto webové stránky využívají níže uvedené dočasné soubory cookie (dočasné využití) a trvalé soubory cookie (časově omezené využívání):

Název

Hodnota (např.)

Doba platnosti

Popis

PreferredUserCountry

(trvalý soubor cookie)

cs-cz

7 dní

Zvolená země a jazyk

CurrentCountryNodeId

(trvalý soubor cookie)

735

-

ID zvolené země

Cookienotification

(dočasný soubor cookie)

wasShown

relace (než se zavře prohlížeč)

Nastaví se, jakmile se vymaže informace o souborech cookie v dolní části obrazovky.

 1. Dočasné soubory cookie jsou automaticky vymazány v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména soubory cookie relace. Ty ukládají takzvané číslo ID relace, pomocí něhož se dají sdílené relaci přiřadit různé dotazy vašeho prohlížeče. Váš počítač je tak možné znovu rozpoznat, když se na webové stránky vrátíte. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo když zavřete prohlížeč.
 2. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po stanovené době, která se může u jednotlivých souborů cookie lišit. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.
 1. Nastavení svého prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých požadavků, takže můžete například zamítnout povolení souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Upozorňujeme však na to, že je možné, že potom nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Využívání Google Analytics

 1. Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“). Služba Google Analytics používá takzvané „soubory cookie“, textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak používáte webové stránky. Informace o tom, jak používáte webové stránky, získané pomocí souboru cookie, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není slučována s ostatními údaji společnosti Google. Za tímto účelem jsme na těchto webových stránkách rozšířili službu Google Analytics o kód „anonymizeIP“. Tím je zaručeno utajení vaší IP adresy, takže veškeré údaje jsou shromažďovány anonymně. Jen ve výjimečných případech je přenášena celá IP adresa na server společnosti Google v USA, kde je krácena.
 1. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tuto informaci používat k tomu, aby vyhodnocovala, jak využíváte webové stránky, aby vypracovávala zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že je v tomto případě možné, že nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek.
 1. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů získaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google i zpracovávání těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin, který je k dispozici na níže uvedeném odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně k doplňku pro prohlížeče, zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete zaznamenávání prostřednictvím služby Google Analytics také zabránit tak, že kliknete na tento odkaz. Nastaví se „odhlašovací“ (opt-out) soubor cookie, který zabrání zaznamenávání vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek v budoucnu. Soubor opt-out cookie platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a ukládá se ve vašem zařízení. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor opt-out cookie znovu nastavit.
 1. Službu Google Analytics používáme včetně funkcí Universal Analytics. Služba Universal Analytics nám umožňuje analyzovat aktivity na našich stránkách napříč zařízeními (např. při přístupu z notebooku a později z tabletu). To je zajištěno pseudonymním přiřazením uživatelského čísla ID uživateli. K takovému přiřazení dojde například v případě, že si zaregistrujete zákaznický účet, popř. se přihlásíte ke svému zákaznickému účtu. Společnosti Google však nejsou předávány žádné osobní údaje. I když je služba Universal Analytics spojena s dalšími funkcemi navíc ke službě Google Analytics, neznamená to, že tak dochází k omezení opatření zaměřených na ochranu osobních údajů, jako jsou maskování IP adresy nebo doplněk pro prohlížeče.

Používání retargetingu na Facebooku

 1. Na webových stránkách používáme funkci retargetingu „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Díky této funkci můžeme cíleně oslovovat návštěvníky webových stránek na Facebooku reklamou tím, že se pro návštěvníky webových stránek zapnou na Facebooku reklamy odpovídající jejich zájmům v okamžiku, kdy sociální síť Facebook navštíví.
 1. Pro provedení funkce je na webových stránkách implementován takzvaný Facebook pixel. Pomocí tohoto pixelu dojde při návštěvě webových stránek k přímému propojení se servery Facebooku. Tím se na server Facebooku přenese, které z našich internetových stránek jste navštívili. Bližší informace o shromažďování a používání údajů přes Facebook, o svých právech a možnostech ochrany svého soukromí v této souvislosti naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů na Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/
 1. Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřazoval shromážděné informace k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, můžete funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat zde. Musíte být přitom přihlášeni na Facebooku.

Newsletter

 1. Rádi vás prostřednictvím našich newsletterů informujeme o aktuálních tématech týkajících se společnosti Ricola a našich produktů. Pro zasílání newsletteru potřebujeme znát vaše jméno, vaše pohlaví a vaši e-mailovou adresu. Tyto údaje můžete uvést v kolonkách, které jsou k tomu vyhrazeny. Po zaslání těchto údajů od nás obdržíte e-mail zaslaný na vámi uvedenou e-mailovou adresu, v němž musíte kliknout na potvrzovací odkaz, abyste vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrdili.
 1. Vaše údaje ukládáme pouze za účelem zasílání newsletteru.
 1. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit a vyjádřit tak svůj nesouhlas s dalším používáním svých údajů. Z rozdělovníku se můžete vyškrtnout na konci newsletteru.

Doba ukládání

Pokud není uvedeno jinak, ukládáme údaje o používání nebo jiné osobní údaje po dobu, po kterou to považujeme za nezbytné nebo náležité k dodržování platných zákonů nebo po kterou to považujeme za nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Vaše údaje mažeme hned, jakmile již nejsou potřebné, a v každém případě po uplynutí zákonem předepsané maximální doby uchovávání údajů.

Práva subjektu údajů

Pokud jsou splněny zákonné podmínky, náleží vám níže uvedená práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • oprava,
 • výmaz,
 • omezení zpracování,
 • přenositelnost údajů.

Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování založeném na vámi uděleném souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud jste názoru, že ke zpracování vašich osobních údajů nedochází v souladu s platnými právními předpisy.

Zabezpečení údajů

Trvale přijímáme aktuální technická opatření pro zajištění zabezpečení údajů, zejména pro ochranu vašich osobních údajů před riziky při přenosu dat nebo před tím, aby se o nich dozvěděly třetí strany. Tato opatření jsou vždy upravována podle aktuálního stavu techniky.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit. Datum poslední aktualizace naleznete na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav ke dni: 30.01.2019

Tato webová stránka používá cookies s cílem poskytnout vám ty nejlepší možné služby. Dalším užíváním našich internetových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies. Zde se dozvíte více.