Website

V následujícím textu vás budeme informovat o ukládání osobních údajů při používání webové stránky www.ricola.ch a www.ricola.com a sustainability.ricola.com, včetně případných regionálních verzí a subdomén (např. www.ricola.com/de-ch) (dále jen „webová stránka“).

Totožnost správce

Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Švýcarsko

Kontakt

Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů směrujte na adresu: Datenschutzverantwortlicher der Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Švýcarsko nebo na e-mailovou adresu datenschutz@ricola.com

Ukládání osobních údajů při používání webové stránky pro informativní účely

Pokud naši webovou stránku používáte pouze pro informativní účely, tedy pokud se při používání webové stránky nepřihlašujete, neregistrujete, neinteragujete s pluginy sociálních sítí a neposkytujete nám žádné informace, neukládáme žádné osobní údaje s výjimkou údajů, které nám předá váš prohlížeč, aby vám umožnil přístup na webovou stránku.

Jedná se o následující údaje:

 • IP adresa, 
 • datum a čas požadavku,
 • časový rozdíl vůči časovému pásmu GMT (Greenwich Mean Time), 
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu / stavový kód HTTP, 
 • množství přenesených dat,
 • webová stránka, ze které požadavek přichází,
 • prohlížeč, 
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk a verze prohlížeče.

Účely zpracování a právní základ

Údaje zpracováváme zejména za účelem analýzy internetového provozu na naší webové stránce, zlepšování funkčnosti naší webové stránky a pro reklamní účely. Zpracování vašich údajů je nutné pro zajištění našich oprávněných zájmů.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účely (například při přihlášení k odběru newsletteru), budeme vaše osobní údaje zpracovávat v rámci a na základě tohoto souhlasu, pakliže nemáme a nepotřebujeme ke zpracování jiný právní základ. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat, což ale nemá žádný dopad na již zpracované údaje.

Kategorie a původ údajů

Zpracováváme údaje, které vznikají v rámci používání naší webové stránky, případně údaje, které sami uvedete (například při přihlášení k odběru newsletteru nebo účasti v soutěži).

Příjemci

Je-li to povoleno, poskytujeme osobní údaje v rámci našich obchodních aktivit a účelů i třetím osobám. Jedná se přitom zejména o následující příjemce údajů:

 • společnosti skupiny Ricola,
 • distribuční partneři a poskytovatelé služeb pro společnosti skupiny Ricola, včetně společností a zpracovatelů zakázek (např. poskytovatelé služeb v oblasti informačních technologií) uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů,
 • třetí osoby v rámci plnění zákonných povinností.

Tito příjemci jsou částečně ve Švýcarsku, mohou však být i v jiných zemích. Musíte počítat zejména s předáváním údajů do všech zemí, ve kterých je skupina Ricola zastoupena společnostmi skupiny, pobočkami nebo jinými kancelářemi, jakož i do dalších zemí v Evropě a USA, kde se nachází námi pověření poskytovatelé služeb (např. Microsoft [pro Azure Cloud] a Kentico [pro platformu CMS]). Pokud předáváme údaje do země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů, zajišťujeme v souladu se zákony přiměřenou úroveň ochrany uzavřením odpovídajících smluv nebo se opíráme o zákonné výjimky týkající se souhlasu, plnění smlouvy, zjištění, výkonu nebo vymáhání právních nároků, převažujícího veřejného zájmu, zveřejněných osobních údajů, nebo protože je to nezbytné pro ochranu osobní integrity subjektů údajů.

Používání cookies

Na našich webových stránkách obvykle používáme cookies a obdobné technologie, které umožňují identifikovat váš prohlížeč nebo vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které se prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládají na váš pevný disk a které předávají subjektu, který tyto cookies umisťuje (v tomto případě tedy nám), určité informace. Slouží k celkovému zlepšení uživatelské přívětivosti a efektivity internetové nabídky a k analýze uživatelského chování návštěvníků našich webových stránek. Cookies používáme k tomu, abychom vás mohli identifikovat při opakovaných návštěvách, pokud u nás máte účet. V opačném případě byste se při každé návštěvě museli znovu přihlásit.

Tato webová stránka používá následující dočasné a trvalé cookies:

Trvalé cookies budou automaticky vymazány po uplynutí předem dané doby, která se může lišit v závislosti na konkrétním souboru cookie. Cookies můžete kdykoliv vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. Dočasné cookies budou automaticky vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. Patří mezi ně zejména cookies relace. Tyto cookies ukládají takzvané ID relace, které umožňují přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče společné relaci. Díky tomu může být váš počítač rozpoznán při další návštěvě naší webové stránky. Cookies relace budou automaticky vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

V souladu s platným právem můžeme do vašeho zařízení ukládat cookies, pokud je to technicky nezbytné pro provoz naší webové stránky. K použití jiných typů cookies potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit kliknutím na příslušná políčka ve vyskakovacím okně. Prohlížeč si můžete nastavit podle svých potřeb a např. zakázat ukládání cookies třetích stran nebo všech cookies. Musíme vás však upozornit, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Využívání Google Analytics

 1. Tato webová stránka používá Google Analytics – službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies – textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte naši webovou stránku. Informace o vašem používání této webové stránky generované souborem cookie jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a následně uloženy. IP adresa, kterou váš prohlížeč v rámci Google Analytics předává dále, není slučována s jinými údaji společnosti Google. Kromě toho jsme na této webové stránce rozšířili Google Analytics o kód anonymizeIP. Ten zajišťuje skrytí vaší IP adresy, díky čemuž jsou všechny údaje shromažďovány anonymně. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a teprve tam zkrácena.
 2. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb, souvisejících s používáním webové stránky a internetu, provozovateli. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.
 3. Dále můžete zabránit shromažďování a zpracovávání údajů vytvořených souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete do svého prohlížeče plugin, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně k rozšíření do prohlížeče, zejména pak u prohlížečů na mobilních zařízeních, můžete shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics zabránit tím, že kliknete na tento odkaz.
 4. Google Analytics používáme včetně funkcí Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analyzovat aktivity na našich stránkách napříč zařízeními (např. při přístupu z notebooku a později z tabletu). To je umožněno pseudonymním přiřazením uživatelského ID jednotlivým uživatelům. K takovému přiřazení dochází například při registraci zákaznického účtu nebo při přihlášení k zákaznickému účtu. Společnosti Google však nejsou předávány žádné osobní údaje. Přestože Universal Analytics doplňuje Google Analytics o další funkce, neznamená to, že tím dochází k omezení opatření na ochranu osobních údajů, jako je skrytí IP adresy nebo rozšíření do prohlížeče.
 5. Chcete-li zabránit shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics, musíte si uložit takzvaný opt-out cookie, který zamezí budoucímu ukládání vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-out cookie platí pouze v tomto prohlížeči a na naší webové stránce a ukládá se do vašeho zařízení. Pokud vymažete cookies v tomto prohlížeči, musíte si opt-out cookie uložit znovu.

Přítomnost společnosti Ricola na sociálních sítích

Všechny pluginy sociálních sítí (zejména sítě Facebook, Instagram, YouTube a Twitter), které používáme na naší webové stránce, využívají metodu dvojího kliknutí. Díky tomu jsou jednotlivé pluginy aktivovány teprve tehdy, když kliknete na ikonu poskytovatele.

Použití Facebooku

Využíváme různé funkce Facebooku:

Fanouškovská stránka na Facebooku

Na Facebooku provozujeme takzvanou fanouškovskou stránku. Na naší fanouškovské stránce na Facebooku sdílíte své osobní údaje. V souladu s podmínkami užívání Facebooku, se kterými každý uživatel souhlasil při vytváření facebookového profilu, můžeme odběratele a fanoušky naší stránky identifikovat a nahlížet do jejich profilů a dalších sdílených informací.

Provoz naší fanouškovské stránky na Facebooku s ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů je realizován na základě našich oprávněných zájmů na moderním a podpůrném řešení, které slouží k informování našich uživatelů a návštěvníků a interakci s nimi. Abyste mohli přistupovat k obsahu na fanouškovské stránce, nemusíte mít profil na Facebooku.

Za tímto účelem jsme s Facebookem uzavřeli dohodu „Page Controller Addendum“. Najdete ji na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Víme, že Facebook zpracovává údaje uživatelů pro následující účely: K uchovávání a dalšímu zpracování informací používá Facebook cookies, které se ukládají do různých koncových zařízení uživatelů. Pokud má uživatel profil na Facebooku a je k němu přihlášen, jsou údaje ukládány a analyzovány napříč zařízeními. Prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku obsahuje další informace o zpracování údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jako provozovatel webové stránky a fanouškovské stránky na Facebooku nemůžeme vyloučit, že osobní údaje uživatelů budou předány do třetích zemí, jako jsou např. USA, a tam dále zpracovány, ani s tím související případná rizika pro uživatele.

Retargeting

Na webové stránce používáme funkci Custom Audiences pro retargeting na Facebooku. Pomocí této funkce můžeme návštěvníky naší webové stránky cíleně oslovit zájmově orientovanou reklamou, když navštíví sociální síť Facebook.

Správné fungování této funkce zajišťuje takzvaný Facebook pixel, který je implementován na webové stránce. Prostřednictvím tohoto pixelu je při návštěvě webové stránky navázáno přímé spojení se servery Facebooku. Tyto servery následně obdrží informaci o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Bližší informace o shromažďování a používání údajů Facebookem, jakož i o svých souvisejících právech a možnostech ochrany své soukromé sféry najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a v zásadách používání souborů cookie Facebooku (https://de-de.facebook.com/policies/cookies/).

Pokud nechcete, aby Facebook získané informace přiřadil vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, můžete zde remarketingovou funkci Custom Audiences deaktivovat. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Facebook Ads Manager (vč. použití Lookalike Audiences)

K zobrazování reklamy používáme Facebook Ads Manager.

Instagram

Na našich stránkách jsou integrovány funkce Instagramu.

Ve výchozím nastavení je tlačítko Instagramu na naší webové stránce deaktivováno. Pokud tlačítko Instagramu aktivujete (tím, že na něj kliknete), mohou provozovatelé Instagramu zaznamenat, že se nacházíte na naší webové stránce, a následně tuto informaci využít pro vlastní účely.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu najdete na následujícím odkazu: https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Twitter

Na našich stránkách jsou částečně integrovány funkce Twitteru.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Twitteru najdete na následujícím odkazu: https://twitter.com/de/privacy

YouTube

Ke vkládání videí používáme platformu YouTube společnosti Google.

Videa přitom byla vložena v režimu rozšířené ochrany soukromí. YouTube, stejně jako většina webových stránek, používá cookies, prostřednictvím kterých získává informace o návštěvnících svých internetových stránek. Tyto informace YouTube používá mimo jiné ke shromažďování statistik videí, k zabránění podvodům a ke zlepšení uživatelského komfortu. To také vede k propojení s nástrojem Google DV360 (viz níže). Při spuštění videa mohou být zahájeny další operace zpracování údajů. To nemůžeme ovlivnit. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů na následující adrese: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Další nástroje

Google DV360

Na naší webové stránce používáme Google DV360. Display & Video 360 je samostatný integrovaný nástroj, který slouží k podpoře spolupráce mezi reklamními, mediálními a datovými týmy v rámci end-to-end kampaní. Se společností Google byla uzavřena smlouva o zpracování údajů z pověření, kterou najdete na následujícím odkazu: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162

Další informace o tom, jak Google používá údaje DV360, najdete na následujícím odkazu: https://support.google.com/displayvideo/topic/3528231?hl=de&ref_topic=9059505

Salesforce

Využíváme systém CRM (Customer Relationship Management) společnosti Salesforce (SFDC Ireland Limited). Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich webových stránek (např. v rámci žádosti o kontakt na našich webových stránkách), jsou ukládány v systému CRM společnosti Salesforce. Údaje jsou ukládány a zpracovávány na serverech v Evropské unii. Jelikož se sídlo společnosti Salesforce nachází ve Spojených státech amerických, nelze zcela vyloučit, že údaje budou předány do Spojených států amerických a budou k nim mít přístup americké orgány. Společnost Salesforce se zavazuje zajistit odpovídající úroveň ochrany dat i při zpracovávání údajů mimo Švýcarsko nebo Evropskou unii, a to uzavřením standardních smluvních doložek a dodržováním závazných podnikových zásad ochrany osobních údajů (tzv. binding corporate rules).

Celum

Ricola na své webové stránce spravuje mediální databázi pro pracovníky sdělovacích prostředků. K tomuto účelu používáme Data Asset Management Tool společnosti Celum GmbH se sídlem v rakouském Linci. Pokud si pracovníci sdělovacích prostředků chtějí z databáze stáhnout obrázky, musí uvést svou e-mailovou adresu, účel použití obrázků, jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, médium nebo publikaci a datum publikace. Tyto údaje použijeme jen tehdy, jsou-li nezbytné ke správě našich obrazových práv.

Newslettery

Prostřednictvím našich newsletterů vás rádi budeme informovat o aktuálních tématech týkajících se společnosti Ricola a našich produktů. K zasílání newsletteru potřebujeme vaše jméno, pohlaví a e-mailovou adresu. Tyto informace můžete zadat do příslušných políček. Po odeslání údajů vám na uvedenou e-mailovou adresu zašleme zprávu, ve které budete vyzváni k ověření e-mailové adresy kliknutím na potvrzovací odkaz.

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze za účelem zasílání newsletteru.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit a vyjádřit tak svůj nesouhlas s dalším používáním vašich údajů. Odběr newsletteru můžete zrušit kliknutím na příslušný odkaz na konci newsletteru.

Je-li to povoleno, vkládáme do našich newsletterů a dalších marketingových e-mailů částečně také viditelné a neviditelné obrazové prvky, při jejichž načtení z našich serverů můžeme zjistit, zda a kdy jste e-mail otevřeli, abychom i v tomto případě lépe porozuměli tomu, jak využíváte naše nabídky, a abychom tyto nabídky přizpůsobili vašim požadavkům. Tuto aktivitu můžete zakázat ve svém e-mailovém klientu.

K zasílání našich newsletterů používáme aplikaci MailChimp – službu společnosti The Rocket Science Group, LLC v Atlantě, GA 30308, USA. Další informace o ochraně osobních údajů najdete na následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

Dotazy zákazníků

Vyjadřujeme se k vašim dotazům, stížnostem a komentářům, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, a v této souvislosti zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje, například vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení nebo poštovní adresu, abychom s vámi mohli navázat kontakt.

Osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení příslušných dotazů, stížností nebo komentářů. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny.

Bude-li to nezbytné pro zaujetí stanoviska, budou vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, předány společnostem skupiny Ricola nebo našim distribučním partnerům, a to výhradně za účelem zaujetí stanoviska.

Soutěže na webové stránce a na sociálních sítích

Čas od času pořádáme soutěže. Vaše údaje zpracováváme a uchováváme pouze za účelem realizace soutěže. Osobní údaje jsou vymazány, jakmile už nejsou zapotřebí pro dosažení účelu, kvůli kterému byly shromážděny. Pokud do realizace soutěže zapojíme třetí osoby a předáme jim osobní údaje, které jste nám dali k dispozici, uzavřeme s nimi příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

Není-li stanoveno jinak, uchováváme údaje o používání či jiné osobní údaje tak dlouho, dokud to považujeme za nezbytné či vhodné k dodržení platných právních předpisů, nebo tak dlouho, dokud to považujeme za nezbytné ke splnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše údaje vymažeme, jakmile už nejsou potřebné a v každém případě po uplynutí zákonem stanovené maximální doby uchovávání.

Bezpečnost údajů

Používáme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů, zejména pak k ochraně vašich osobních údajů před nebezpečím při přenosu dat a před neoprávněným přístupem třetích osob. Jednotlivá opatření jsou přizpůsobována tak, aby odpovídala nejnovějšímu stavu techniky.

Práva subjektu údajů

Při splnění relevantních zákonných podmínek máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na informace,
 • právo na přenositelnost údajů.

Kromě toho máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování, které je založeno na vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech.

Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo sami uplatnit zákonem stanovená omezení, například v případě, že jsme povinni uchovávat nebo zpracovávat určité údaje, pokud na tom máme oprávněný zájem (je-li možné se toho dovolávat) nebo pokud je to nezbytné pro uplatňování nároků.

Pro výkon těchto práv je zpravidla nutné, abyste jednoznačně prokázali svou totožnost (např. předložením kopie průkazu totožnosti, pokud vaše totožnost jinak není jasná nebo ji nelze ověřit). Chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na výše uvedené adrese.

Každý subjekt údajů má kromě toho právo uplatnit své nároky u soudu nebo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv upravit bez předchozího oznámení. Platí aktuální verze zveřejněná na naší webové stránce.

Stav: 17. března 2023