Autorské právo

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animace a videa i jejich rozmístění na webových stránkách společnosti Ricola jsou chráněny autorským právem a řídí se i dalšími zákony upravujícími ochranu. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován či upravován pro komerční účely ani zpřístupněn třetím stranám. Některé webové stránky společnosti Ricola obsahují navíc obrázky, které podléhají autorskému právu třetích stran.

Kräuterzentrum“ © Simone Bossi Photographer

Právo o ochranných známkách

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré obchodní značky na webových stránkách společnosti Ricola chráněny v souladu s právními předpisy o ochranných známkách. Platí to zejména pro ochranné známky, firemní loga a loga výrobků společnosti Ricola. Ochranné známky a grafické prvky použité na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Ricola Group AG.

Odpovědnost

Tyto webové stránky byly vytvořeny s co největší péčí. Přesto nelze zaručit bezchybnost a přesnost uvedených informací. Jakákoli odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním těchto webových stránek, je vyloučena, pokud se nezakládají na úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti společnosti Ricola.

Licenční práva

Duševní vlastnictví uvedené na webových stránkách společnosti Ricola, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno. Těmito webovými stránkami není udělována žádná licence k používání duševního vlastnictví společnosti Ricola nebo třetích stran.

Řešení sporů online

Informace o řešení sporů online (platí pouze pro země EU): Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online. Tato platforma má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, které se týkají smluvních závazků na základě kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavřených přes internet.

Platforma je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Řešení sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele se neúčastníme.