Prvosenka jarní

Etymologie

Botanický název Primula veris prozrazuje, že prvosenka patří mezi první jarní nedočkavce. Rodové jméno Primula je odvozeno od latinského primus neboli „první“. Druhové jméno veris je taktéž latinského původu a v překladu znamená „jaro“. Lidový název petrklíč vděčí rostlinka sv. Petrovi, který každý rok v únoru pomyslně odemyká jaro, a tvaru okolíku, který připomíná zuby klíče.

Primula veris
Primula veris

Charakteristika

Čeleď Prvosenkovité
Doba květu Duben až květen
Sklizeň Květy a kalich: duben až květen
Ochrana V mnoha zemích patří mezi chráněné rostliny, které je ve volné přírodě zakázáno trhat
Výskyt Suché louky, houštiny, řídké lesy

Zajímavá fakta

Oblíbená rostlina básníků a skladatelů

Prvosenka jarní je oblíbeným motivem v hudbě a poezii. Shakespeare ji zmiňuje ve svém Snu noci svatojánské. Johann Sebastian Bach zase v Janových pašijích popisuje „klíče Petrovy“. A Rainer Maria Rilke básnil: „Prvosenka – Nač stát o vyšší cíle, když těší mě můj prostý šat? Spokojenost, toť pravé štěstí, nic vyššího si nelze přát.“

Související obsah