Cây cơm cháy

Từ nguyên học

Sambucus nigra là tên Latin của cây cơm cháy và có gốc từ nguyên học rõ ràng. Nigra có nghĩa là “đen” và chỉ màu nước ép từ quả cây cơm cháy. Mặc dù sambucus không có định nghĩa riêng, nhưng nó có thể được hiểu là nói về sambuca, một nhạc cụ cổ có dây được chạm khắc từ gỗ cây cơm cháy.

Sambucus nigra
Sambucus nigra

Đặc điểm

Họ thực vật Adoxaceae
Mùa ra hoa Tháng 5 đến tháng 7
Thu hoạch Hoa: Tháng 6 đến tháng 7
Sinh trưởng Bìa rừng, khoảng cỏ trong rừng , bụi cây ven đường

Công thức

Xi-rô hoa cơm cháy

Rửa sạch 150 g hoa cơm cháy. Đun sôi 1 lít nước hòa tan 1 kg đường, sau đó để nguội. Cho hoa cơm cháy và 25 g axit citric vào nước đường. Để ở chỗ tối, mát trong ba ngày. Chuẩn bị chai để đựng xi-rô. Đổ xi-rô hoa cơm cháy qua màng lọc vào chai. Để bảo quản xi-rô, thêm một vài giọt rượu (80% ABV) và sau đó đun nóng.