ชื่อและที่อยู่

Ricola Group AG
Baselstrasse 31
4242 Laufen
Schweiz

สมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหาร

Thomas Patrick Meier (ประธานกรรมการบริษัท), Martin Messerli (รองประธานกรรมการบริษัท), Thomas Blaser, Stefan Boenders, Chris Fesen, Patrik Hänggi, Anton Humbel, René Schori

การติดต่อกับ Ricola

ถ้าคุณมีคำถามหรือคำแนะนำใด ๆ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

อีเมล:     info@ricola.com
โทรศัพท์: +41 (0)61 765 41 21
โทรสาร:  +41 (0)61 765 41 22

รายละเอียดการจดทะเบียน

Commercial Register Office of the Canton of Basel-Landschaft
หมายเลขทะเบียนทางการค้า: CH28030179160

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

CHE-439.050.235

การดำเนินการด้านเทคนิค การให้คำปรึกษา และการสนับสนุน

YOO AG
Hirschgässlein 11
4051 Basel

โทร +41 61 271 62 21
www.yoo.digital

ออกแบบเว็บ

atelier MUY
Zeltweg 27
8032 Zürich
www.atelier-muy.ch