ชื่อและที่อยู่

Ricola Group AG
Baselstrasse 31
4242 Laufen
Schweiz

สมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหาร

Thomas Patrick Meier (ประธานกรรมการบริษัท), Martin Messerli (รองประธานกรรมการบริษัท), Stefan Boenders, Patrik Hänggi, Anton Humbel, René Schori, Evelyne Landolt

การติดต่อกับ Ricola

ถ้าคุณมีคำถามหรือคำแนะนำใด ๆ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

อีเมล:     info@ricola.com
โทรศัพท์: +41 (0)61 765 41 21
โทรสาร:  +41 (0)61 765 41 22

รายละเอียดการจดทะเบียน

Commercial Register Office of the Canton of Basel-Landschaft
หมายเลขทะเบียนทางการค้า: CH28030179160

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

CHE-439.050.235

การดำเนินการด้านเทคนิค การให้คำปรึกษา และการสนับสนุน

YOO AG
Hirschgässlein 11
4051 Basel

โทร +41 61 271 62 21
www.yoo.digital

ออกแบบเว็บ

atelier MUY
Zeltweg 27
8032 Zürich
www.atelier-muy.ch