การผลิตเสียง

เราต้องการอากาศ เส้นเสียง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อทำให้เกิดเสียง

เส้นเสียงของเราเป็นส่วนหนึ่งของกล่องเสียงและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสียงพูด

โดยจะสั่นสะเทือนเมื่อเราปล่อยอากาศออกมาจากปอด ทำให้ความดันลดลง เราจึงสามารถสร้างโทนเสียงที่แตกต่างกันได้ โทนเสียงสูงเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อในกล่องเสียงตึง และในทางกลับกันเมื่อกล้ามเนื้อนี้คลายตัวก็จะเกิดเสียงเสียงต่ำ โดยทั่วไปแล้วผู้ชายจะมีเส้นเสียงยาวกว่าผู้หญิง ทำให้ผู้ชายมีเสียงทุ้ม ส่วนการได้ยินเสียงโทนต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการถ่ายเทอากาศ ช่องคอ ช่องปาก และโพรงจมูกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยปรับโทนเสียงและน้ำเสียง เมื่อผนวกเส้นเสียง การถ่ายเทอากาศ และช่องคอเข้าด้วยกันก็จะเกิดเป็น "เครื่องดนตรี" ที่เราใช้ในการสร้างเสียง และมีหน้าที่สร้างเสียงต่างๆ อันมีลักษณะเฉพาะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง