แมลโล่ว์

นิรุกติศาสตร์

ชื่อนี้มาจากภาษากรีกคำว่า malakós แปลว่า "อ่อนนุ่ม" หรือ "กลมกล่อม" และอาจหมายถึงสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการผ่อนคลาย

แมลโล่ว์
แมลโล่ว์

ลักษณะ

พืชในตระกูล แมลโล่ว์
ฤดูออกดอก มิถุนายนถึงตุลาคม
การเก็บเกี่ยว ดอก: มิถุนายนถึงตุลาคม , ใบ: กรกฎาคม - สิงหาคม
คุณสมบัติที่โดดเด่น ดอกสีม่วงสะดุดตา รูปร่างของผลไม้คล้ายกับแผ่นเนยแข็งก้อนกลมก้อนใหญ่ๆ
แหล่งพันธุ์พืช หน้าผาที่ระดับความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทุ่งหญ้าที่แดดส่องถึง

ประวัติ

ชาวจีนและชาวโรมัน

แมลโล่ว์มีบทบาทสำคัญในหลายวัฒนธรรมตลอดจนถึงประวัติศาสตร์ จีนและโรมันเป็นเพียงสองตัวอย่างเท่านั้น ชาวจีนเริ่มทำชาจากใบแมลโล่ว์แดงย้อนกลับไปเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ขณะเดียวกันชาวโรมันก็ผสมแมลโล่ว์กับน้ำมัน เกลือ น้ำผึ้งและไวน์เพื่อทำ "Omnimorbium" ซึ่งเป็นยารักษาโรคอเนกประสงค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง