ฮอร์ฮาวด์

นิรุกติศาสตร์

ชื่อละติน marrubium vulgare มาจากคำสองคำในภาษาฮีบรู คือ mar หมายความว่า “ขม” และ rob หมายความว่า “มาก” รสชาติของฮอร์ฮาวด์ยังคงมีส่วนคล้ายคลึงกับชื่อ ที่มีความหมายเชิง สามัญทั่วไป ว่า "ง่าย" หรือ "ธรรมดา"

ฮอร์ ฮาวด์
ฮอร์ ฮาวด์

ลักษณะ

พืชในตระกูล Lamiaceae (labiate)
ฤดูออกดอก กันยายน
การเก็บเกี่ยว ส่วนยอด ตอนกำลังบาน
คุณสมบัติ โดดเด่น ลำต้นสี่เหลี่ยม ปกคลุมไปด้วย ขนอ่อนๆ รูปแบบการงอกใบ มีจังหวะของตัวเอง
แหล่งพันธุ์พืช ทุ่งหญ้า พื้นที่ที่ไม่ได้เพาะปลูก บ่อทิ้งขยะ

เรื่องราวในตำนาน

ในนิทานปรำปราของชาวเยอรมัน ฮอร์ฮาวด์เป็นสัญลักษณ์ของพืชที่โดนฟ้าผ่า ธอร์เทพแห่งสายฟ้าได้ส่งสายฟ้าฟาดลงสู่พื้นดิน ชาวเยอรมันเชื่อว่าฮอร์ฮาวด์ช่วยป้องกันไม่ให้สายฟ้าฟาดลงไปที่คนซึ่งไม่ศรัทธาในพระเจ้า และได้กักเก็บพลังสายฟ้าเอาไว้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลักฐานก็คือมงกุฎดอกไม้สีขาวของสมุนไพร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง