พื้นที่เพาะปลูก

พื้นที่เพาะปลูกของเรามีหลากหลายทำเล ได้แก่ Valais, Emmental, Val Poschiavo, เชิงเขาตอนใต้ของเทือกเขา Jura และสวิตเซอร์แลนด์ตอนกลาง เกษตรกรประสบการณ์สูงกว่าร้อยคนจะปลูกสมุนไพรลงในดินอันมีความอุดมบูรณ์สูง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของดินแถบเทือกเขาในสวิตเซอร์แลนด์ และนี่คือที่มาของแหล่งพลังงานในลูกอมสมุนไพรริโคลาทุกๆ เม็ด

เราคัดสรรปัจจัยในการเพาะปลูกที่ดีที่สุด เพื่อสมุนไพรคุณภาพดีที่สุด

สมุนไพรทุกชนิดล้วนต้องการการดูแลที่เฉพาะเจาะจงจำแนกตามพันธุ์เพื่อให้แข็งแรง สุขภาพดี ดังนั้นวิธีการเพาะปลูกของเราจึงมีหลากหลายเพื่อให้เข้าสภาพแวดล้อมทั้งอากาศ สถานที่ และปัจจัยของดิน ใน Emmental และตอนใต้ของเชิงเขา Jura ดินนั้นเป็นกรดและปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูง เหมาะมากๆ สำหรับการปลูกเปปเปอร์มินต์ แต่หากจะปลูกเสจและไทม์ให้ได้ผลดี ต้องอยู่ในภูมิอากาศที่อบอุ่น แห้ง แสงแดดส่องถึง เสจและไทม์ชอบดินปนเศษหินที่หุบเขา Valais และหุบเขา Val Poschiavo เราขอบอกเลยว่าบางแปลงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร

อุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์

อากาศดีๆ ณ แหล่งเพาะปลูกแถบเทือกเขาทำให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของริโคล่าบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยคุณภาพ เราตั้งใจเลือกพื้นที่เพาะปลูกให้อยู่ห่างที่สุดจากเขตอุตสาหกรรมและบริเวณที่จราจรหนาแน่น ปัจจัยพวกนี้ช่วยปกป้องสมุนไพรของเราจากมลพิษและสารอันตรายต่างๆ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง