การเก็บเกี่ยว

เราปลูกสมุนไพรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้สมุนไพรคุณภาพดีที่สุด ทั้งด้านสรรพคุณและรสชาติ สำหรับริโคล่าแล้ว การปลูกสมุนไพรคือขั้นตอนอันมีแบบแผนชัดเจน เริ่มต้นที่การหว่านเมล็ด เก็บเกี่ยว แล้วนำส่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต จากนั้นก็เริ่มต้นปลูกใหม่อีกครั้ง ริโคล่าใช้วิธีเพาะปลูกตามธรรมชาติที่เป็นมิตรและปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

ถูกที่ถูกเวลา

เกษตรกรของเราอดทนรอคอยเพื่อให้ผลผลิตที่ดีที่สุด เราจะไม่เก็บเกี่ยวสมุนไพรจนกว่าสมุนไพรจะเติบโตเต็มศักยภาพ เพื่อได้คุณค่าสูงสุดและเป็นส่วนประกอบคุณภาพเยี่ยม เวลาคือปัจจัยที่สำคัญ เราเข้มงวดมากในเรื่องนี้เพราะเวลาที่เก็บเกี่ยวคือปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของริโคล่าโดดเด่นด้านคุณภาพ

ถูกจังหวะ

และเมื่อเก็บเกี่ยวสมุนไพรแล้ว เราจะช้าไม่ได้ ขั้นตอนนี้ เราต้องนำส่งสมุนไพรที่ตัดสดๆ อย่างรวดเร็วที่สุดไปยังสถานที่อบแห้งของเราที่ศูนย์สมุนไพรใน Laufen การขนส่งต้องกระชับ ฉับไวเพื่อรักษาคุณภาพของส่วนประกอบให้คงประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ

คุณภาพถูกต้อง

ที่ริโคล่า เราคัดสรรเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดเท่านั้น เราประเมินคุณภาพสมุนไพรว่าเป็นไปตามข้อกำหนดอันเคร่งครัดหรือไม่ ได้แก่ ความสด สี กลิ่น ความบริสุทธิ์ สัดส่วนขององค์ประกอบที่เหมาะสม เราจะใช้สมุนไพรผ่านการทดสอบเหล่านี้ทั้งหมดเท่านั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง