Câu hỏi của bạn

Bạn có tìm thấy câu trả lời bên dưới?

Thông tin liên hệ

Tình dục
file files
Có thể tải lên các định dạng file sau đây: JPEG, PNG, PDF, ZIP.
* trường bắt buộc

Cảm ơn câu hỏi của bạn

Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn và sẽ trả lời trong vòng 72 giờ tới.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn.

Xảy ra lỗi trong lúc gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại sau.

Tin nhắn chưa được gửi

TBD

Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn và sẽ trả lời trong vòng 72 giờ tới.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn.

ricola.complaint.error.headline

ricola.complaint.error.content

Địa chỉ:

Kinh doanh & Phân phối ở Việt Nam:

Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
Tầng 4, Tòa nhà LATS, 41 Thảo Điền, Phường Thảo Điền
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT +8428 3512 6400
info@annam-finefood.com

Sản xuất:

Ricola Ltd.
Postfach 130
CH-4242 Laufen
Thụy Sĩ

ĐT +41 61 765 41 21
info@ricola.com

Trụ sở chính:

Ricola Group Ltd.
Postfach 130
CH-4242 Laufen
Thụy Sĩ

ĐT +41 61 765 41 21
info@ricola.com