Bản quyền

Đã đăng ký Bản quyền. Văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hình ảnh động và video cũng như sự sắp xếp giống nhau trên các trang web Ricola được bảo vệ bản quyền và các quyền bảo vệ thương mại khác. Nội dung của các trang web này không được phép sao chép, phổ biến, thay đổi hoặc khiến cho bên thứ ba có thể truy cập được vì mục đích thương mại. Ngoài ra, một số trang web Ricola chứa hình ảnh có bản quyền của bên thứ ba.

Kräuterzentrum“ © Simone Bossi Nhiếp ảnh gia

Thông tin về thương hiệu

Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu trên các trang web của Ricola đều được bảo vệ bởi luật thương hiệu. Việc này áp dụng cụ thể cho các thương hiệu Ricola, bảng tên, logo công ty và biểu tượng. Các thương hiệu và các yếu tố thiết kế được sử dụng trên các trang của chúng tôi là tài sản trí tuệ của Ricola AG.

Tính xác thực và đảm bảo

Trang web này được tổng hợp với sự cẩn trọng tối đa. Tuy nhiên, tính đúng đắn hoặc chính xác của thông tin trong đó không thể đảm bảo. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nào đối với thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến từ việc sử dụng trang web này đều bị loại trừ, trừ khi có lỗi do sơ suất có chủ ý hoặc do sơ suất chủ yếu từ Ricola.

Thông tin về cấp phép

Tài sản trí tuệ có trong trang web Ricola như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền, được bảo vệ. Trang web này không cấp giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của các công ty Ricola hoặc bên thứ ba.

Giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR)

Thông tin về giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR): Ủy ban Châu Âu cung cấp nền tảng để giải quyết các tranh chấp trực tuyến. Nền tảng này được dành riêng để tạo điều kiện giải quyết tranh chấp ngoài tòa án liên quan đến các nghĩa vụ hợp đồng trong các thỏa thuận bán hàng và dịch vụ trực tuyến.

Có thể tìm thấy nền tảng này tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Chúng tôi không tham gia vào giải quyết tranh chấp ngoài tòa án trước các cơ quan trọng tài người tiêu dùng.