Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafika, zvok, animacije in videoposnetki ter njihovo urejanje na spletnih straneh podjetja Ricola so zaščiteni z avtorskimi in drugimi zaščitnimi zakoni. Vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno kopirati, distribuirati, spreminjati ali omogočati njihov dostop tretjim osebam v komercialne namene. Nekatere spletne strani Ricola vsebujejo tudi slike, za katere veljajo avtorske pravice tretjih oseb.

Zeliščni center“ © Simone Bossi Fotograf

Pravo blagovnih znamk

Če ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke na spletnih straneh podjetja Ricola zaščitene z zakonodajo o blagovnih znamkah. To velja zlasti za blagovne znamke podjetja Ricola, logotipe podjetja in izdelkov. Blagovne znamke in elementi oblikovanja, ki jih uporabljamo na naših straneh, so intelektualna last podjetja Ricola Group AG.

Odgovornost

Ta spletna stran je bila sestavljena z največjo pozornostjo. Kljub temu pa ne moremo jamčiti za pravilnost in točnost vsebovanih podatkov. Vsaka odgovornost za škodo, ki je nastala neposredno ali posredno zaradi uporabe te spletne strani, je izključena, razen če temelji na nameri ali hudi malomarnosti podjetja Ricola.

Licenčne pravice

Intelektualna lastnina, vsebovana na spletni strani podjetja Ricola, kot so patenti, blagovne znamke in avtorske pravice, je zaščitena. Ta spletna stran ne podeljuje licence za uporabo intelektualne lastnine podjetja Ricola ali katere koli tretje osebe.

Spletno reševanje sporov (OS)

Informacije o spletnem reševanju sporov (velja samo za države EU): Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov (OS). Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno poravnavo sporov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi pri spletnih nakupnih pogodbah in spletnih naročilih storitev.

Platforma je dosegljiva na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V postopku za reševanje sporov pred arbitražno komisijo za potrošnike ne sodelujemo.