Website

Na tomto mieste vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní webovej stránky www.ricola.chwww.ricola.com a sustainability.ricola.com vrátane prípadných verzií pre dané krajiny a subdomén (napr. www.ricola.com/de-ch) (ďalej len „webová stránka“).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Švajčiarsko

Kontakt

S otázkami o ochrane osobných údajov sa môžete obrátiť na: Pracovník spoločnosti Ricola Group AG poverený ochranou údajov, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Švajčiarsko alebo na datenschutz@ricola.com.

Získavanie osobných údajov pri informačnom používaní webovej stránky

Pri výhradne informačnom používaní webovej stránky, teda keď sa na používanie webovej stránky neprihlásite, nezaregistrujete sa, nepoužijete doplnky pre sociálne médiá ani nám inak nesprostredkujete informácie, nezískavame žiadne osobné údaje s výnimkou údajov, ktoré sprostredkuje váš prehliadač, aby vám umožnil návštevu webovej stránky.

Ide o tieto údaje:

 • IP adresa 
 • Dátum a čas požiadavky
 • Rozdiel časových zón voči koordinovanému svetovému času (GMT) 
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP 
 • Práve prenášané množstvo dát
 • Webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • Prehliadač 
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača

Účely spracovania a právny základ

Údaje spracúvame predovšetkým na analýzu internetovej prevádzky našej webovej stránky, zlepšovanie jej funkčnosti a na reklamné účely. Spracovanie vašich údajov je potrebné na zachovanie našich oprávnených záujmov.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na konkrétne účely (napr. pri vašom prihlásení na odber noviniek), spracúvame vaše osobné údaje na základe tohto súhlasu a v jeho rozsahu, pokiaľ nemáme a nepotrebujeme žiadny iný právny základ. Udelený súhlas možno kedykoľvek zrušiť, čo však nemá vplyv na spracovanie údajov, ktoré sa už uskutočnilo.

Kategórie údajov a ich pôvod

Spracúvame údaje, ktoré vzniknú pri používaní našej webovej stránky, resp. údaje, ktoré ste nám (napr. pri vašom prihlásení na odber noviniek alebo pri účasti na súťaži) poskytli.

Príjemcovia

V rámci svojich obchodných činností, ako aj na obchodné účely poskytujeme v povolenom rozsahu osobné údaje aj tretím subjektom. Ide najmä o týchto príjemcov údajov:

 • spoločnosti skupiny Ricola,
 • obchodní partneri a poskytovatelia služieb spoločnostiam skupiny Ricola vrátane podnikov a zmluvných poskytovateľov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov (napr. poskytovatelia služieb IT),
 • tretie subjekty v rámci plnenia právnych záväzkov.

Títo príjemcovia čiastočne sídlia vo Švajčiarsku, môžu však mať sídlo aj v zahraničí. Musíte počítať predovšetkým s prenosom svojich údajov do všetkých krajín, v ktorých má skupina Ricola svoje zastúpenie vo forme spoločností skupiny, pobočiek alebo iných kancelárií, ako aj do iných európskych krajín alebo do USA, kde sa nachádzajú naši poskytovatelia služieb (napr. Microsoft – pre platformu Azure Cloud, Kentico – pre platformu CMS). Ak prenášame údaje do krajiny bez primeranej právnej ochrany údajov, zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany, ako to vyžaduje zákon, uplatnením vhodných zmlúv alebo sa opierame o zákonné výnimky, pokiaľ ide o súhlas, plnenie zmluvy, určenie, výkon alebo presadzovanie právnych nárokov, prevažujúci verejný záujem, zverejnené osobné údaje, alebo preto, že je to potrebné na ochranu integrity dotknutých osôb.

Používanie súborov cookie

Na našich webových stránkach používame zvyčajne súbory cookie a porovnateľné techniky, ktorými sa dá identifikovať váš prehliadač alebo vaše zariadenie. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené na pevnom disku a priradené prehliadaču, ktorý používate. Prostredníctvom nich sa určité informácie dostávajú na miesto, ktoré súbor cookie nastavilo (v tomto prípade k nám). Slúžia na to, aby bola internetová ponuka pre používateľa celkovo prívetivejšia a efektívnejšia a aby sa dalo analyzovať správanie návštevníkov pri používaní webovej stránky. Súbory cookie používame na to, aby sme vás mohli pri nasledujúcich návštevách identifikovať, ak už máte u nás založený účet. V opačnom prípade by ste sa pri každej návšteve museli znova prihlásiť.

Na tejto webovej stránke sa používajú tieto dočasné a trvalé súbory cookie:

Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po stanovenom čase, ktorý môže byť rôzny podľa súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach zabezpečenia svojho prehliadača. Dočasné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Patria k nim najmä relačné súbory cookie. Tieto ukladajú takzvané ID relácie, pomocou ktorého je možné priradiť rôzne požiadavky vášho prehliadača k spoločnej relácii. Keď sa vrátite späť na webovú stránku, umožňuje to opätovne rozpoznať váš počítač. Relačné súbory cookie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

Podľa platných právnych predpisov môžeme súbory cookie na vašom zariadení ukladať, ak sú technicky nevyhnutné na prevádzku webovej stránky. Pri ostatných súboroch cookie potrebujeme váš súhlas, ktorý môžete poskytnúť označením príslušných políčok v danej ponuke. Nastavenie prehliadača môžete konfigurovať podľa svojho uváženia a odmietnuť napr. súbory cookie tretích strán alebo všetky súbory cookie. Upozorňujeme však, že potom prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používanie služby Google Analytics

 1. Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej stránky, ktoré sa získajú prostredníctvom súboru cookie, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do USA, kde sa ukladajú. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google. Na tejto webovej stránke sme Google Analytics navyše rozšírili o kód „anonymizeIP“. Zaručuje sa tým maskovanie vašej IP adresy tak, aby sa všetky údaje získavali anonymne. Na server Google v USA sa celá IP adresa prenáša a až tam sa skracuje iba vo výnimočných prípadoch.
 2. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať túto informáciu na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu s relevantnosťou pre prevádzkovateľa webovej stránky. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
 3. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby údaje vytvorené súborom cookie, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), spoločnosť Google zaznamenala a spracúvala. Na tento účel si stiahnite a nainštalujte doplnok prehliadača, ktorý je dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ako alternatívu k doplnku prehliadača, najmä pri prehliadačoch v mobilných zariadeniach, môžete zaznamenávaniu údajov službou Google Analytics zabrániť aj kliknutím na tento odkaz.
 4. Používame službu Google Analytics vrátane funkcií Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analyzovať aktivity na našich stránkach bez ohľadu na typ zariadenia (napr. pri prístupe cez laptop a neskôr cez tablet). Umožňuje sa to pseudonymným priradením používateľského ID k používateľovi. Takéto priradenie sa uskutočňuje napr. vtedy, keď si zaregistrujete zákaznícky účet, resp. keď sa do svojho zákazníckeho účtu prihlásite. Spoločnosti Google sa však nepostupujú žiadne osobné údaje. Aj keď služba Universal Analytics zahŕňa prídavné funkcie nad rámec služby Google Analytics, neznamená to, že je s tým spojené obmedzenie opatrení na ochranu osobných údajov, ako napr. maskovanie IP alebo doplnok k prehliadaču.
 5. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics, musíte nastaviť súbor cookie na zrušenie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor cookie na zrušenie sa uloží na vašom počítači a platí iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, musíte súbor cookie na zrušenie znova nastaviť.

Ricola v sociálnych médiách

Všetky doplnky k sociálnym sieťam (najmä k sieťam Facebook, Instagram, Youtube a Twitter), ktoré na našej webovej stránke používame, možno nastaviť dvojitým kliknutím. Jednotlivé doplnky sa teda aktivujú až vtedy, keď kliknete na ikonu poskytovateľa.

Používanie Facebooku

Používame rôzne funkcie služby Facebook:

Fanúšikovská stránka na Facebooku

Na Facebooku máme tzv. fanúšikovskú stránku. Na fanúšikovskej stránke na Facebooku zverejňujete osobné údaje. Podľa podmienok používania služby Facebook, s ktorými súhlasil pri založení svojho profilu na Facebooku každý používateľ, môžeme identifikovať odberateľov a fanúšikov stránky a mať prístup k ich profilom, ako aj k ich ďalším zdieľaným informáciám.

Prevádzka našej fanúšikovskej stránky na Facebooku, v rámci ktorej spracúvame osobné údaje používateľov, sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov o modernú a podporujúcu možnosť informovania našich používateľov a návštevníkov a interakcie s nimi. Na to, aby ste mohli vidieť obsah fanúšikovskej stránky, nemusíte byť na Facebooku prihlásení.

S Facebookom sme preto uzatvorili dohodu „Page Controller Addendum“. Nachádza sa na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Je nám známe, že Facebook spracúva údaje o používateľoch na tieto účely: Facebook používa na uchovávanie a ďalšie spracovanie informácií súbory cookie, ktoré sa ukladajú na rôznych koncových zariadeniach používateľov. Ak má používateľ založený na Facebooku profil a je v ňom prihlásený, ukladanie a analýza sa uskutočňujú aj na všetkých používaných zariadeniach. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook obsahuje podrobné informácie o spracovaní osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/. Prenos a ďalšie spracovanie osobných údajov používateľov v tretích krajinách, ako napr. v USA, ako aj potenciálne súvisiace riziká, ktoré z toho pre používateľov vyplývajú, nedokážeme ako prevádzkovateľ webovej stránky a fanúšikovskej stránky na Facebooku vylúčiť.

Retargeting – cielená reklama

Na webovej stránke používame funkciu cielenej reklamy „Custom Audiences“ Facebook. Pomocou tejto funkcie môžeme návštevníkov webovej stránky cielene osloviť reklamou na Facebooku tak, že sa im pri používaní sociálnej siete Facebook zobrazia reklamy, ktoré by ich mohli zaujímať.

Na realizáciu funkcie sa na webovej stránke používa tzv. Facebook-Pixel. Cez tento pixel sa pri návšteve webovej stránky vytvorí priame pripojenie k severom služby Facebook. Serveru služby Facebook sa tým sprostredkuje, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Bližšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a o svojich právach a možnostiach v súvislosti s ochranou svojej súkromnej sféry nájdete v upozorneniach spoločnosti Facebook o ochrane údajov na https://www.facebook.com/about/privacy/ a v smernici spoločnosti Facebook o súboroch cookie (https://de-de.facebook.com/policies/cookies/).

Ak nechcete, aby Facebook priraďoval zhromaždené informácie k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, môžete funkciu cielenej reklamy „Custom Audiences“ deaktivovať tu. Na tento účel musíte byť prihlásení na Facebooku.

Facebook Ads Manager (vrátane používania funkcie Lookalike Audiences)

Používame Facebook Ads Manager na zobrazenie reklám.

Instagram

Naše stránky sú prepojené s funkciami siete Instagram.

Tlačidlo siete Instagram je na našej webovej stránke konfigurované tak, aby bolo štandardne deaktivované. Ak tlačidlo siete Instagram aktivujete (kliknutím), môžu prevádzkovatelia Instagramu zaregistrovať, že ste na našej webovej stránke a ktorý obsah si prezeráte. Následne môžu tieto informácie použiť na vlastné účely.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov služby Instagram sa nachádza tu:    
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Twitter

Naše stránky sú čiastočne prepojené s funkciami siete Twitter.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov služby Twitter sa nachádza tu: https://twitter.com/de/privacy

YouTube

Na uverejňovanie videí používame YouTube od Google.

Videá boli vložené v režime rozšírenej ochrany údajov. Avšak aj YouTube ako väčšina webových stránok používa na zhromažďovanie informácií o svojich návštevníkoch súbory cookie. YouTube ich používa okrem iného na vytváranie štatistík o videách, na zamedzenie podvodov a na zlepšenie pohodlia pre používateľov. Vedie to aj k prepojeniu s platformou Google DV 360 (pozri nižšie). Keď spustíte video, môže to viesť k ďalším procesom spracovania osobných údajov. Nevieme to ovplyvniť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na YouTube sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Ďalšie nástroje

Google DV360

Na našej webovej stránke používame Google DV360. Display & Video 360 je samostatný integrovaný nástroj, ktorý podporuje spoluprácu marketingových a mediálnych tímov, ako aj tímov na ochranu údajov pri komplexných kampaniach. So spoločnosťou Google bola uzatvorená dohoda o zmluvnom spracovaní údajov. Nachádza sa tu: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162.

Podrobné informácie o tom, ako sa osobné údaje používajú na platforme Google DV 360, sa nachádzajú tu: https://support.google.com/displayvideo/topic/3528231?hl=de&ref_topic=9059505

Salesforce

Používame systém pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM) spoločnosti Salesforce (SFDC Ireland Limited). Údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky (napr. v rámci žiadosti o kontakt na webovej stránke), sa ukladajú v CRM Salesforce. Údaje sa ukladajú a spracúvajú na serveroch v Európskej únii. Keďže ústredie spoločnosti Salesforce sa nachádza v USA, nemožno úplne vylúčiť prenos údajov do USA a príslušný prístup amerických orgánov k týmto údajom. Uzatvorením štandardných zmluvných doložiek a záväznými internými pravidlami ochrany údajov (tzv. záväzné vnútropodnikové pravidlá) sa spoločnosť Salesforce zaväzuje zachovať primeranú úroveň ochrany údajov aj pri spracovaní údajov mimo Švajčiarska alebo Európskej únie.

Celum

Ricola vedie na svojej webovej stránke mediálnu databázu pre kreatívcov. Na tento účel používame nástroj na správu toku údajov, ktorý poskytuje spoločnosť Celum GmbH so sídlom v meste Linz, Rakúsko. Na to, aby si kreatívci mohli stiahnuť obrázky, musia zadať svoju e-mailovú adresu, účel použitia obrázkov, svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, médium, resp. publikáciu a dátum zverejnenia. Tieto údaje používame výlučne v rozsahu potrebnom na správu našich práv na obrázky.

Bulletin

V našom bulletine vám radi poskytneme informácie o aktuálnych témach v súvislosti so spoločnosťou Ricola a našimi výrobkami. Na to, aby sme vám mohli novinky posielať, musíme poznať vaše meno, vaše pohlavie a vašu e-mailovú adresu. Oba údaje môžete zadať do určených polí. Keď odošlete tieto údaje, dostanete od nás na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, správu, v ktorej musíte na overenie svojej e-mailovej adresy kliknúť na odkaz s potvrdením.

Vaše údaje použijeme a uložíme len na účely posielania bulletinu.

Z bulletinu sa môžete kedykoľvek opäť odhlásiť a tým odmietnuť ďalšie používanie vašich údajov. Na konci textu bulletinu môžete svoju adresu vyňať zo zoznamu.

Do našich bulletinov a iných marketingových e-mailov čiastočne a v povolenom rozsahu vkladáme aj viditeľné a neviditeľné obrazové prvky. Keď ich naše servery načítajú, môžeme určiť, či a kedy ste otvorili e-mail, aby sme mohli aj takto zmerať a lepšie analyzovať, ako využívate naše ponuky a ako vám ich môžeme prispôsobiť. Túto funkciu môžete vo svojom e-mailovom programe zablokovať.

Na rozosielanie našich bulletinov používame aplikáciu „MailChimp“, ktorú poskytuje spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, Atlanta, GA 30308, USA. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts.

Zákaznícke otázky

Vyjadrujeme sa k vašim požiadavkám, sťažnostiam alebo komentárom, ktoré nám posielate prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, a na účely nadviazania kontaktu s vami spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli, ako je napr. e-mailová adresa, meno a priezvisko alebo poštová adresa.

Osobné údaje, ktoré ste nám v danej súvislosti poskytli, spracúvame výlučne na účely zodpovedania konkrétnych požiadaviek, sťažností alebo komentárov, a bezodkladne ich vymažeme, keď už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

Ak to bude na účely vyhlásenia nevyhnutné, postúpime osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spoločnostiam skupiny Ricola alebo našim obchodným partnerom výhradne na účely vyhlásenia.

Súťaže na webovej stránke a v sociálnych médiách

Príležitostne organizujeme súťaže. Vaše údaje spracúvame a uchovávame len na účely priebehu súťaže. Ak už osobné údaje nepotrebujeme na účel, na ktorý boli zhromaždené, vymažeme ich. Ak do realizácie súťaže zapojíme tretie subjekty a postúpime im osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, uzatvoríme s nimi príslušné dohody o zmluvných údajoch.

Doba uchovávania osobných údajov

Ak sa neuvádza inak, údaje o používaní alebo iné osobné údaje uchovávame tak dlho, ako sa to považuje za potrebné alebo primerané na dodržanie platných zákonov, alebo tak dlho, ako to pokladáme za potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. Vaše údaje vymažeme, hneď ako ich už nebudeme potrebovať, a v každom prípade po uplynutí maximálnej zákonnej lehoty uchovávania.

Bezpečnosť údajov

Realizujeme aktuálne technické opatrenia na zaručenie bezpečnosti údajov, najmä na ochranu vašich osobných údajov pred rizikami pri prenosoch údajov, ako aj pred ich zverejnením tretím subjektom. Tieto opatrenia sa vždy prispôsobujú aktuálnemu stavu techniky.

Práva dotknutej osoby

Pri existencii zákonných predpokladov vám prináležia tieto práva:

 • právo na prístup k údajom,
 • oprava,
 • vymazanie,
 • obmedzenie spracovania.
 • poskytnutie informácií,
 • prenosnosť údajov.

Okrem toho vám vždy prináleží právo namietať proti spracovaniu, ktoré vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo našich oprávnených záujmov.

Upozorňujeme však, že si vyhradzujeme právo uplatniť z našej strany zákonné obmedzenia, napríklad ak sme povinní určité údaje uchovávať alebo spracúvať, ak máme prevažujúci záujem (ak sa naň môžeme odvolávať) alebo ak tieto údaje potrebujeme na uplatňovanie nárokov.

Pri uplatňovaní takýchto práv sa v zásade predpokladá, že jednoznačne preukážete svoju totožnosť (napr. kópiou dokladu v prípadoch, kde nie je možné vašu totožnosť preukázať, resp. overiť inak). Na účely uplatňovania svojich práv sa na nás môžete obrátiť na adrese uvedenej vyššie.

Každá dotknutá osoba má okrem toho právo vymáhať svoje nároky súdnou cestou alebo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu osobných údajov.

Zmena vyhlásenia o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov môžeme kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia aktualizovať. Platné je vždy aktuálne znenie, ktoré je uverejnené na našej webovej stránke.

Stav: 17. marca 2023