Ďalej vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní webovej stránky www.ricola.com, vrátane prípadných verzií pre dané krajiny a subdomén (napr. www.ricola.com/de-ch) (ďalej „webová stránka“).

Identita zodpovednej osoby

Ricola Group AG, Baslerstrasse 31, 4242 Laufen, Schweiz/Švajčiarsko

Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov

Kompetentnú osobu poverenú ochranou osobných údajov zastihnete na: Osoba poverená ochranou údajov spoločnosti Ricola Group AG, Baslerstrasse 31, 4242 Laufen, Schweiz/Švajčiarsko alebo datenschutz@ricola.com.

Účely spracovania a právny základ

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na analýzu internetovej prevádzky našej webovej stránky a na reklamné účely. Spracovanie vašich údajov je potrebné na zachovanie našich oprávnených záujmov.

Kategórie údajov a pôvod údajov

Spracúvame údaje, ktoré vzniknú v rámci používania našej webovej stránky, resp. údaje, ktoré ste uviedli (napr. v rámci objednania newslettera).

Príjemca

Pokiaľ to nie je výslovne vykázané, vaše údaje sa nepostupujú tretej osobe.

Získavanie osobných údajov pri informačnom používaní

Pri čisto informačnom používaní webovej stránky, teda keď sa neprihlásite na používanie webovej stránky, nezaregistrujete sa ani nám inak nesprostredkujete informácie, nezískame žiadne osobné údaje, s výnimkou údajov, ktoré sprostredkuje váš prehliadač, aby vám umožnil návštevu webovej stránky.

Tieto sú:

 • IP adresa
 • Dátum a čas dopytu
 • Rozdiel časových zón k Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/Stavový kód HTTP
 • Práve prenášané množstvo údajov
 • Webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho plocha
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača

Používanie cookies na funkčné účely

 1. Ďalej sa pri používaní webovej stránky ukladajú na vašom počítači súbory cookies. Pri cookies ide o malé textové súbory, pridružene ukladajú na vašom pevnom disku prostredníctvom vami použitého prehliadača a prostredníctvom ktorých na miesto, na ktorom sa umiestni cookie (v tomto prípade teda nám), sa dostávajú určité informácie. Tie slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo priateľskejšia pre používateľa a efektívnejšia. Cookies používame na to, aby sme vás mohli identifikovať pri nasledujúcich návštevách v prípade, že už disponujete jedným účtom u nás. V opačnom prípade sa musíte pre každú návštevu prihlásiť znova.
 2. Táto webová stránka používa nasledovné prechodné cookies (dočasné použitie) a trvalé cookies (časovo obmedzené použitie):

Meno

Value (f.e.)

Doba trvania

Opis

PreferredUserCountry

(trvalý cookie)

de-ch

7 dní

Zvolená krajina a jazyk

CurrentCountryNodeId

(trvalý cookie)

735

ID zvolenej krajiny

Cookie notifikácia

(prechodné cookie)

wasShown

Relácia (až do zatvorenia prehliadača)

Nastaví sa, hneď ako bude na dolnom okraji obrazovky odstránená informácia o cookie.

 1. Prechodné cookies sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. K tomu patria zvlášť cookies relácie. Tieto ukladajú takzvané ID relácie, pomocou ktorej sa dajú priradiť rozličné dopyty vášho prehliadača spoločného sedenia. Tým môže váš počítač znova rozpoznať, keď sa vrátite späť na webovú stránku. Cookies relácie sa vymažú vtedy, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
 2. Trvalé cookies sa automaticky vymažú po zadanej dobe, ktorá sa môže rozlišovať podľa cookie. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v servisných nastaveniach vášho prehliadača.
 1. Nastavenie vášho prehliadača môžete konfigurovať podľa vašich želaní a odmietnuť napr. príjem third-party-cookies alebo všetkých cookies. Avšak upozorňujeme na to, že prípadne nemôžete využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používanie Google Analytics

 1. Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky prostredníctvom vás. Informácie vytvorené cez cookie o používaní webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. IP adresa, sprostredkovaná v rámci Google Analytics vaším prehliadačom sa nevedie spolu s inými údajmi Google. Na tejto webovej stránke sme Google Analytics navyše rozšírili o kód „anonymizeIP“. Tento zaručuje maskovanie vašej IP adresy tak, aby sa všetky údaje získavali anonymne. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google do USA prenáša plná IP adresa a tam sa skráti.
 1. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať túto informáciu na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a používaním internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme avšak na to, že v tomto prípade podľa možnosti nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
 1. Okrem toho môžete zabrániť záznamu prostredníctvom cookie vytvorených a na vaše používanie webovej stránky vzťahujúcich sa údajov (vrát. vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatívne k Add-On prehliadača, zvlášť pri prehliadačoch na mobilných koncových zariadeniach, môžete záznamu prostredníctvom Google Analytics navyše zabrániť tak, že kliknete na odkaz. Nastaví sa opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu záznamu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-out-cookie platí iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a uloží sa na vašom počítači. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, musíte opt-out-cookie znova nastaviť.
 1. Používame Google Analytics vrátane funkcií Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analyzovať aktivity na našich stránkach, presahujúc zariadenia (napr. pri prístupoch pomocou laptopu a neskôr cez tablet). Toto sa umožní vďaka pseudonymnému priradeniu ID používateľa k používateľovi. Takéto priradenie sa uskutočňuje vtedy, keď sa zaregistrujete pre zákaznícky účet, resp. na vašom zákazníckom účte. Na Google sa avšak nepostupujú žiadne osobné údaje. Aj keď s Universal Analytics pribudnú prídavné funkcie k Google Analytics, to neznamená, že je s tým spojené obmedzenie opatrení na ochranu osobných údajov ako IP-Masking alebo Browser-Add-on.

Používanie Facebook Retargeting

 1. Na webovej stránke používame funkciu Retargeting „Custom Audiences“ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pomocou tejto funkcie môžeme návštevníkov webovej stránky cielene osloviť s reklamou na Facebook tak, že sa pre návštevníkov webovej stránky zapnú zaujímavé Facebook-Ads, keď navštívia sociálnu sieť Facebook.
 1. Na realizáciu funkcie sa na webovej stránke implementuje takzvaný Facebook-Pixel. Cez tento pixel sa pri návšteve webovej stránky vytvorí priame spojenie na severy Facebook. Tým sa na server Facebook sprostredkuje, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Bližšie informácie k získavaniu a používaniu údajov prostredníctvom Facebook, o vašich právach a možnostiach k ochrane vašej súkromnej sféry v tejto súvislosti nájdete v pokynoch k ochrane údajov od Facebook našej https://www.facebook.com/about/privacy/
 1. Keď nechcete, aby Facebook priraďoval nazbierané informácie k vášmu používateľskému účtu Facebook, môžete funkciu Remarketing „Custom Audiences“ deaktivovať tu. K tomu musíte byť prihlásení na Facebook. Alternatívne môžete funkciu Remarketing deaktivovať priamo tu.
 1. Používame Google Analytics vrátane funkcií Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analyzovať aktivity na našich stránkach, presahujúc zariadenia (napr. pri prístupoch pomocou laptopu a neskôr cez tablet). Toto sa umožní vďaka pseudonymnému priradeniu ID používateľa k používateľovi. Takéto priradenie sa uskutočňuje vtedy, keď sa zaregistrujete pre zákaznícky účet, resp. na vašom zákazníckom účte. Na Google sa avšak nepostupujú žiadne osobné údaje. Aj keď s Universal Analytics pribudnú prídavné funkcie k Google Analytics, to neznamená, že je s tým spojené obmedzenie opatrení na ochranu osobných údajov ako IP-Masking alebo Browser-Add-on.

oužívanie Facebook Retargeting

 1. Na webovej stránke používame funkciu Retargeting „Custom Audiences“ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pomocou tejto funkcie môžeme návštevníkov webovej stránky cielene osloviť s reklamou na Facebook tak, že sa pre návštevníkov webovej stránky zapnú zaujímavé Facebook-Ads, keď navštívia sociálnu sieť Facebook.
 1. Na realizáciu funkcie sa na webovej stránke implementuje takzvaný Facebook-Pixel. Cez tento pixel sa pri návšteve webovej stránky vytvorí priame spojenie na severy Facebook. Tým sa na server Facebook sprostredkuje, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Bližšie informácie k získavaniu a používaniu údajov prostredníctvom Facebook, o vašich právach a možnostiach k ochrane vašej súkromnej sféry v tejto súvislosti nájdete v pokynoch k ochrane údajov od Facebook našej https://www.facebook.com/about/privacy/
 1. Keď nechcete, aby Facebook priraďoval nazbierané informácie k vášmu používateľskému účtu Facebook, môžete funkciu Remarketing „Custom Audiences“ deaktivovať tu. K tomu musíte byť prihlásení na Facebook. Alternatívne môžete funkciu Remarketing deaktivovať priamo tu.

Newsletter

 1. Radi vás cez náš newsletter poinformujeme o aktuálnych témach okolo Ricola a našich produktov. Na zasielanie newslettera potrebujeme vaše meno, vaše pohlavie a vašu e-mailovú adresu. Obe môžete zadať do na to určených polí. Potom, čo odošlete tieto údaje, dostanete od nás e-mail na vami uvedenú e-mailovú adresu, na ktorej musíte kvôli overeniu vami uvedenej e-mailovej adresy kliknúť na potvrdzovací odkaz.
 1. Vaše údaje uložíme len na účely posielania newslettera.
 1. Z newslettera sa môžete kedykoľvek znova odhlásiť a tým odmietnuť ďalšie používanie vašich údajov. Na konci newslettera môžete sa môžete vyňať z rozdeľovníka.

Doba uloženia

Pokiaľ nie je uvedené inak, uložíme údaje o používaní alebo iné osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné pokladané za primerané na dodržanie platných zákonov alebo tak dlho, ako to pokladáme za potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú. Vaše údaje vymažeme hneď ako viac tieto nebudeme potrebovať a v každom prípade po uplynutí zákonne predpísanej maximálnej lehoty uloženia.

Práva dotknutej osoby

Pri existencii zákonných predpokladov vám prináležia nasledovné práva:

 • právo na informáciu
 • oprava
 • vymazanie
 • obmedzenie spracovania
 • prenositeľnosť údajov.

Okrem toho vám vždy prináleží právo na námietku proti spracovaniu, ktorá spočíva na vami uvedenom súhlase alebo našich oprávnených záujmoch.

Právo na sťažnosť na dozornom úrade

Máte právo sťažovať sa na kompetentnom dozornom úrade,keď ste názoru, že spracovanie vašich osobných údajov sa neuskutočňuje podľa zákona.

Bezpečnosť údajov

Podporujeme aktuálne technické opatrenia na zaručenie bezpečnosti údajov, zvlášť na ochranu vašich osobných údajov pred nebezpečenstvami pri prenosoch údajov, ako aj pred získaním znalostí prostredníctvom tretej osoby. Tieto sa zodpovedajúco prispôsobia vždy na aktuálny stav techniky.

Zmena vyhlásenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Dátum poslednej aktualizácie nájdete na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Stav: 30.01.2019

Za účelom poskytnutia čo najlepších služieb používa táto webová stránka súbory cookie. Prehliadaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac sa dozviete tu.