Drepturile de autor

Toate drepturile rezervate. Textul, imaginile, grafica, sunetul, animațiile și filmele, precum și poziționarea lor pe paginile web Ricola sunt supuse protecției drepturilor de autor și a altor legi de protecție. Este interzisă copierea, prelucrarea, modificarea în scopuri comerciale sau transferul cuprinsului acestor pagini de internet terților. Unele pagini web Ricola includ suplimentar imagini, care sunt supuse drepturilor de copyright ale terților.

Centrul de ierburi“ © Simone Bossi Fotograf

Dreptul de marcă

În măsura în care nu s-a indicat altceva, toate mărcile de pe paginile web ale Ricola sunt protejate. Această prevedere se aplică în special logo-urilor de marcă, firmă și produs Ricola. Mărcile și elementele structurale utilizate pe paginile noastre sunt proprietatea intelectuală a Ricola Group AG.

Responsabilitatea

Această pagină web a fost redactată cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, nu se garantează lipsa erorilor și precizia informațiilor conținute. Orice fel de răspundere pentru daunele cauzate direct sau indirect de utilizarea acestei pagini web sunt excluse, în măsura în care nu se bazează pe acțiuni intenționate sau neglijența gravă a Ricola.

Drepturile de licență

Conținutul protejat de drepturile de autor aparținând paginii web Ricola, precum patentele, mărcile și drepturile de autor sunt protejate. Prin intermediul acestei pagini web nu se oferă o licență de utilizare a conținutului protejat al Ricola sau al terților.

Medierea online a conflictelor (OS)

Informații referitoare la medierea online a conflictelor (valabil numai pentru țările UE): Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă pentru medierea online a conflictelor (OS). Această platformă are rolul de a soluționa conflictele în afara instanțelor de judecată, conflicte generate de obligațiile contractuale din contractele de achiziții online și de contractele online de prestări servicii.

Platforma o puteți accesa la http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nu participăm la procesele de mediere a conflictelor ale unor autorități de mediere a conflictelor pentru consumatori.