Hieronder informeren wij u over het inzamelen van persoonsgegevens tijdens het gebruik van de website www.ricola.com, met inbegrip van eventuele nationale versies en subdomeinen (bijv. www.ricola.com/de-ch) (hierna: ‘website‘).

Identiteit van de verantwoordelijke

Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Zwitserland

Contactgegevens van verantwoordelijke inzake gegevensbescherming

U kunt de verantwoordelijke inzake gegevensbescherming bereiken onder: Datenschutzbeauftragter der Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Zwitserland, of via datenschutz@ricola.com.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsbasis

De gegevensverwerking dient voor het analyseren van het internetverkeer op onze website, ter verbetering van de functionaliteit van onze website en voor reclamedoeleinden. De verwerking van uw gegevens is tevens noodzakelijk voor het waarborgen van onze rechtmatige belangen.

Gegevenscategorieën en -herkomst

Wij verwerken de gegevens die in het kader van het gebruik van onze website worden aangelegd en die door u (bijv. in het kader van een inschrijving op een nieuwsbrief) zijn opgegeven.

Ontvangers

In zoverre dit in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk wordt aangegeven, worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.

Inzameling van persoonsgegevens tijdens informatief gebruik

Wanneer de website slechts op informatieve wijze wordt gebruikt, dus wanneer u zich niet voor het gebruik van de website aanmeldt of ons anderszins informatie verschaft, worden door ons geen persoonsgegevens ingezameld, uitgezonderd die gegevens die door uw browser aan ons worden doorgegeven om uw bezoek aan de website mogelijk te maken.

Tot deze gegevens behoren:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van aanvraag
 • Verschil in tijdzone t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de opgevraagde pagina
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Desbetreffend overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Website vanwaar de aanvraag wordt gedaan
 • Browser
 • Besturingssysteem en de gebruikersomgeving daarvan
 • Taal en browserversie

Gebruik van cookies voor functionele doeleinden

 1.  Daarnaast worden bij het gebruik van de website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstdocumenten die op uw harde schijf worden opgeslagen en die aan de door u gebruikte browser worden gekoppeld, waardoor vanaf de locatie vanwaar de cookie afkomstig is (in dit geval onze website), bepaalde gegevens worden overgedragen. Deze gegevens dienen ertoe om de internetdienstverlening in het algemeen gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. Wij gebruiken cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren, mocht u bij ons een account hebben ingesteld. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.
 2.  Deze website maakt gebruik van de volgende tijdelijke ‘sessioncookies‘ en ‘persistente cookies‘ (in tijd beperkte toepassing):

Naam

waarde (f.e.)

duur

omschrijving

PreferredUserCountry

(persistente cookie)

nl-nl

7 dagen

Ingesteld land en ingestelde taal

CurrentCountryNodeID

(persistente cookie)

735

-

ID van ingesteld land

cookienotificatie

(sessioncookie)

wasShown

Sessioncookie (totdat browser weer wordt afgesloten)

Wordt ingezet zodra cookie-informatie aan onderkant scherm wordt verwijderd.

 1. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser afsluit. Daartoe behoren vooral de sessioncookies, waarin de zogenaamde session-ID wordt opgeslagen om de verschillende aanvragen van uw browser gemeenschappelijk te kunnen lezen. Daardoor kan uw computer herkend worden wanneer u de website opnieuw bezoekt. De sessioncookies worden gewist wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.
 2. Persistente cookies worden na een voorgeschreven tijd (afhankelijk van het soort cookie) automatisch gewist. In de beveiligingsinstelling van uw browser kunt u cookies te allen tijde verwijderen.
 1.  U kunt uw browserinstellingen naar eigen wensen configureren, bijv. om het opslaan van cookies van derden of van alle cookies af te wijzen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.

Gebruik van Google Analytics

 1.  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: ‘Google‘). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies‘, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om het analyseren van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie ingezamelde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven ip-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Daarnaast hebben wij Google Analytics voor deze website door middel van de code ‘anonymizeIP‘ uitgebreid, waardoor wordt gegarandeerd dat uw ip-adres wordt gemaskeerd, zodat alle gegevens anoniem worden ingezameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige ip-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar gemaskeerd.
 1.  In opdracht van de beheerder van deze website kan Google deze informatie toepassen om uw gebruik van de website te analyseren, berichten over uw activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten met het oog op uw gebruik van deze website of uw internetgebruik aan de beheerder van de website aan te bieden. U kunt de opslag van cookies via een daartoe bestemde instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.
 1.  Bovendien kunt u de verzending aan Google van de door cookies opgeslagen gegevens (incl. uw IP-adres) die op uw gebruik van de website betrekking hebben, en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door een via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-plug-in, en vooral bij browsers voor mobiele eindapparaten, kunt u de verwerving van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een Opt-Out-cookie geplaatst, die de toekomstige verwerving van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De Opt-Out-cookie geldt uitsluitend voor deze browser en voor onze website, en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies voor deze browser verwijdert, dient u de Opt-Out-cookie opnieuw plaatsen.
 1.  Wij gebruiken Google Analytics met inbegrip van de functies van Universal Analytics. Universal Analytics stelt ons in staat de activiteiten op onze website vanaf meerdere apparaten te analyseren (bijv. bij toegangen via een laptop en later via een tablet). Dit wordt mogelijk gemaakt door de gebruiker een pseudonieme user-ID toe te wijzen. Zo’n toewijzing ontstaat wanneer u zich met een klantaccount laat registreren of met uw bestaande klantaccount aanmeldt. Er worden echter geen persoonsgegevens aan Google doorgegeven. Hoewel met het gebruik van Universal Analytics nog andere functies aan Google Analytics worden toegevoegd, betekent dat niet dat deze functies leiden tot beperkingen van maatregelen voor gegevensbescherming, zoals ip-maskering of de genoemde browser-plug-in.

Gebruik van Facebook Retargeting

 1.  Op de website maken wij gebruik van de ‘retargeting‘-functie ‘Custom Audiences‘ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (hierna: ‘Facebook‘). Met behulp van deze functie kunnen wij bezoekers van de website doelgericht op Facebook met reclame-uitingen aanspreken, door Facebook-reclames die op de interesses van de bezoeker van de website aansluiten bij een bezoek aan het sociale netwerk Facebook door te schakelen.
 1.  Om deze functie te kunnen gebruiken, wordt op de website de zogenaamde Facebook-pixel uitgevoerd. Via deze pixel wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Daardoor krijgen de Facebook-servers informatie over de pagina’s van de website die u heeft bezocht. Nadere informatie over het aanleggen en gebruik van gegevens door Facebook, over uw rechten met betrekking tot deze functie en over mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de Verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook, via https://www.facebook.com/about/privacy/.
 1.  Als u niet wilt dat Facebook de ingezamelde informatie in verband brengt met uw Facebook-account, kunt u de ‘retargeting‘-functie ‘Custom Audiences‘ hier deactiveren. Daartoe moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Nieuwsbrief

 1.  Graag informeren wij u in onze nieuwsbrief over actuele onderwerpen rondom Ricola en onze producten. Voor de verzending van een nieuwsbrief hebben wij uw naam, geslacht en e-mailadres nodig. Deze gegevens kunt u in de daarvoor bestemde velden invullen. Nadat u deze gegevens heeft verstuurd, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een e-mail waarin u wordt gevraagd om ter bevestiging van het door u opgegeven e-mailadres op een link te klikken.
 1.  Uw gegevens worden door ons uitsluitend met het oog op de verzending van nieuwsbrieven opgeslagen.
 1.  U kunt zich te allen tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief en daarmee het verdere gebruik van deze gegevens stopzetten. Aan het einde van elke nieuwbrief kunt u zich afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Opslagduur

Voor zover niet anders aangegeven, slaan wij gebruiksgegevens of andere persoonsgegevens op gedurende een tijdspanne die wij noodzakelijk of gepast achten voor het navolgen van geldende wetten of gedurende een tijdspanne die wij noodzakelijk of gepast achten voor het verwezenlijken van de doelen waarmee deze gegevens worden verwerkt. Wij wissen uw gegevens zodra deze niet meer nodig zijn, en in elk geval na afloop van de wettelijk voorgeschreven maximale bewaartermijn.

Rechten van betrokken persoon

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften kunt u onderstaande rechten doen gelden:

 • Recht op informatie
 • Correctie
 • Verwijdering
 • Beperking in de verwerking
 • Overdraagbaarheid van de gegevens.

Bovendien heeft u het recht om verwerkingen van uw gegevens die berusten op eerdere toestemmingen van uw kant of op onze rechtmatige belangen, op elk gewenst moment te herroepen.

Recht op bezwaar bij toezichthouder

U heeft het recht bij de desbetreffende toezichthoudende instanties bezwaar aan te tekenen wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze geschiedt.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen doorlopend technische maatregelen voor het waarborgen van de gegevensbescherming, met name door uw persoonsgegevens te beschermen tegen risico’s bij de gegevensoverdracht en bij de toegang tot deze gegevens door derden. Deze maatregelen worden telkens aangepast aan de actuele stand der techniek.

Verandering in de gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk gewenst moment aan te passen. De datum van de laatste bijwerking vindt u aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Per 30-01-2019

Deze website maakt gebruik van cookies om u te voorzien van de best mogelijke dienstverlening. Door het gebruik van onze website stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig onze privacyverklaring. Lees hier meer.