Website

Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van de website www.ricola.ch en www.ricola.com en sustainability.ricola.com met inbegrip van eventuele versies voor verschillende landen en subdomeinen (bijv. www.ricola.com/de-ch) (hierna te noemen ‘Website’).

Identiteit van de verantwoordelijke persoon

Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Zwitserland

Contact

Vragen met betrekking tot de gegevensbeveiliging kunt u richten aan: De functionaris voor gegevensbescherming van de Ricola Group AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Zwitserland of aan datenschutz@ricola.com

Het verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens het informatieve gebruik van de website

Als u de website uitsluitend gebruikt ter informatie, met andere woorden als u de website bezoekt zonder u aan te melden, te registreren, zonder social media plug-ins aan te klikken of op enige andere wijze informatie te verstrekken, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, met uitzondering van gegevens die uw browser doorgeeft om het gebruik van de website mogelijk te maken.

Dit zijn:

 • IP-adres 
 • datum en tijd van het bezoek aan de website
 • verschil in tijdzone ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT) 
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode 
 • de hoeveelheid data die worden doorgegeven
 • website waar de aanvraag vandaan komt
 • browser 
 • besturingssysteem en interface
 • taal en versie van de browsersoftware

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

De gegevensverwerking vindt met name plaats ter analyse van het internetverkeer op onze website, ter verbetering van de functionaliteit van onze website en voor reclamedoeleinden. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden (bijvoorbeeld bij uw aanmelding voor nieuwsbrieven), vindt de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaats op de basis van deze toestemming, voor zover er voor ons geen andere rechtsgrondslag bestaat, of wij die nodig hebben. Iedere eerder verleende toestemming kan te allen tijde worden herroepen, hetgeen echter niet van invloed is op reeds uitgevoerde verwerkingen van gegevens.

Categorieën en herkomst van gegevens

Wij verwerken de gegevens die bij het gebruik van onze website worden gegenereerd, of de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld bij uw aanmelding voor de ontvangst van nieuwsbrieven of bij deelname aan wedstrijden).

Ontvangers

Voor onze zakelijke activiteiten en doeleinden, voor zover toegestaan, geven wij persoonlijke gegevens ook door aan derden. Dit heeft met name betrekking op de volgende ontvangers van gegevens:

 • ondernemingen binnen de Ricola Groep;
 • handelspartners en dienstverleners van ondernemingen binnen de Ricola Groep, met inbegrip van ondernemingen en opdrachtenverwerkers die in deze privacyverklaring worden genoemd (bijv. IT providers);
 • derden ter vervulling van wettelijke verplichtingen.

Deels zijn deze ontvangers gevestigd in Zwitserland, maar kunnen ook hun vestiging in het buitenland hebben. U moet er rekening mee houden dat uw gegevens worden doorgegeven aan alle landen waar de Ricola Group wordt vertegenwoordigd door groepsmaatschappijen, filialen of andere kantoren, evenals aan andere landen in Europa en aan de Verenigde Staten waar de door ons gebruikte dienstverleners zich bevinden (zoals Microsoft (voor Azure Cloud) en Kentico (voor het CMS platform)). Als wij gegevens doorgeven aan een land zonder adequate wettelijke gegevensbescherming, zorgen wij, zoals wettelijk voorzien, voor een adequaat niveau van bescherming middels geëigende contracten of baseren ons op de wettelijke uitzonderingen voor toestemming, uitvoering van overeenkomsten, het vaststellen, uitoefenen of afdwingen van wettelijke aanspraken, overheersende openbare belangen en voor gepubliceerde persoonsgegevens of omdat het noodzakelijk is om de integriteit van de betrokken personen te beschermen.

Gebruik van cookies

Op onze websites gebruiken wij doorgaans ‘cookies’ en vergelijkbare technologieën die uw browser of uw apparaat kunnen herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in overeenstemming met de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie doorgeven aan de partij die de cookie plaatst (in dit geval aan ons). Het doel van de cookies is het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken en het surfgedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Wij gebruiken cookies om u bij een volgend bezoek aan onze website te kunnen identificeren als u een account bij ons hebt. Als dit niet het geval is, moet u zich voor ieder bezoek opnieuw inloggen.

Deze website maakt gebruik van de volgende tijdelijke en permanente cookies:

Permanente cookies worden automatisch gewist na een van tevoren vastgelegde tijdsduur, die kan verschillen van cookie tot cookie. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde weer wissen. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe horen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee de verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Daarmee kan uw computer worden herkend als u naar de website terugkeert. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser weer sluit.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Voor andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. Deze kunt u verlenen door op de corresponderende velden in de pop-up knop te klikken. U kunt de instellingen van de browser naar wens configureren en, bijvoorbeeld, de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijkerwijze niet  van alle functies op deze website gebruik kunt maken.

Het gebruik van Google Analytics

 1.  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookie wordt verkregen wordt meestal doorgegeven aan een server van Google in de VS. Het IP-adres van uw computer dat aan Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Daarnaast hebben wij Google Analytics op deze website uitgebreid met de code ‘anonymizeIP’. Dit garandeert de afscherming van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en wordt daar ingekort.
 2. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om de exploitant van de website verdere diensten te verlenen in samenhang met het gebruik van websites en het internet. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken.
 3. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door de cookie worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door een browser plug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser add-on, met name bij browsers op mobiele eindapparatuur, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken.
 4. Wij gebruiken Google Analytics, met inbegrip van de functies van Universal Analytics. Universal Analytics staat ons toe de activiteiten op onze pagina's te analyseren, onafhankelijk van het soort apparatuur (bijv. als toegang wordt gezocht via een notebook en later via een tablet). Dit wordt mogelijk gemaakt door een gebruikers-ID onder pseudoniem aan een gebruiker toe te wijzen. Een dergelijke toewijzing vindt plaats als u zich registreert voor een klantenaccount of inlogt op uw klantenaccount. Er worden echter geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan Google. Ook als Google Analytics wordt uitgebreid met aanvullende functies van Universal Analytics, betekent dit niet dat dit gepaard gaat met een beperking van maatregelen ter beveiliging van de privacy, zoals IP-masking of de installatie van een browser add-on.
 5. Als u het verzamelen van gegevens door Google Analytics wilt verhinderen, moet u een opt-out cookie plaatsen die het verzamelen van gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt. De opt-out cookie is alleen geldig voor deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser hebt gewist, moet u de opt-out cookie opnieuw plaatsen.

De aanwezigheid van Ricola op de sociale media

Alle plug-ins van sociale netwerken (met name van Facebook, Instagram, YouTube en Twitter) die op onze website in gebruik zijn, werken volgens de dubbelklik methode. Deze plug-ins worden pas geactiveerd door op het icoontje van de aanbieder te klikken.

Het gebruik van Facebook

Wij maken gebruik van verschillende functies van Facebook:

Facebook-fanpagina

Wij houden een zogenaamde Facebook-fanpagina bij. Op de Facebook-fanpagina geeft u persoonlijke gegevens prijs. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee iedere gebruiker instemt die een profiel bij Facebook aanmaakt, kunnen wij de abonnees en fans van de pagina identificeren en hun profielen en gedeelde informatie inzien.

De werking van onze Facebook-fanpagina, met inbegrip van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang van een eigentijdse en ondersteunende mogelijkheid tot informatie en interactie voor en met onze gebruikers en bezoekers. Om de inhoud op de fanpagina te kunnen zien, hoeft u geen account bij Facebook te hebben.

Wij zijn derhalve met Facebook een ‘Page Controller Addendum’ overeengekomen. Deze vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Het is ons bekend dat Facebook de gegevens van de gebruikers aanwendt voor de volgende doeleinden: Facebook maakt gebruik van cookies voor de opslag en verdere verwerking van informatie die op de verschillende eindapparaten van de gebruikers worden opgeslagen. Voor zover een gebruiker een Facebook profiel heeft en daarop heeft ingelogd, vindt opslag en analyse ook plaats onafhankelijk van het soort apparaat. De privacyverklaring van Facebook bevat verdere informatie over de gegevensverwerking: https://www.facebook.com/about/privacy/. Het doorgeven en de verdere verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruikers in derde landen, zoals de VS, en de daarmee gepaard gaande mogelijke risico's voor de gebruikers kunnen wij, als exploitant van de website en Facebook-fanpagina niet uitsluiten.

Retargeting

Op de website maken wij gebruik van de ‘Custom audiences’ retargeting functie van Facebook. Met deze functie kunnen wij de bezoekers van de website op Facebook rechtstreeks benaderen met reclame. Als zij het sociale netwerk Facebook bezoeken, krijgen de bezoekers van de website Facebook advertenties te zien die bij hun belangstelling aansluit.

Om deze functie uit te voeren wordt de zogenaamde Facebook-pixel op de website geïmplementeerd. Tijdens het bezoek aan de website komt er via deze pixel een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand. Via deze verbinding wordt aan de servers van Facebook gemeld welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten en mogelijkheden ter beveiliging van uw privésfeer vindt u in de privacyverklaring van Facebook op  https://www.facebook.com/about/privacy/ en in de richtlijn voor cookies van Facebook (https://de-de.facebook.com/policies/cookies/).

Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij Facebook koppelt, kunt u de ‘Custom audiences’ remarketing functie hier uitschakelen. Hiertoe moet u zich bij Facebook hebben aangemeld.

Facebook Ads Manager (incl. het gebruik van Lookalike Audiences)

Wij gebruiken Facebook Ads Manager om advertenties te plaatsen.

Instagram

Op onze pagina's zijn functies van Instagram geïntegreerd.

Wij hebben de knop voor Instagram op onze website zo geconfigureerd dat deze standaard is uitgeschakeld. Als u de knop voor Instagram activeert (door erop te klikken), kunnen de exploitanten van Instagram vaststellen dat u op onze website bent en waar u bent en zij kunnen deze informatie voor hun eigen doeleinden gebruiken.

De privacyverklaring van Instagram vindt u hier:
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Twitter

Op onze pagina's zijn deels functies van Twitter geïntegreerd.

De privacyverklaring van Twitter vindt u hier: https://twitter.com/de/privacy

YouTube

Wij maken gebruik van YouTube voor de integratie van videomateriaal.

Het videomateriaal is ingebed in de uitgebreide modus voor gegevensbescherming. Net als de meeste websites maakt ook YouTube gebruik van cookies om gegevens over de bezoekers van hun website te verzamelen. YouTube maakt daarvan gebruik om, onder andere, statistische gegevens over videogebruik samen te stellen, fraude te voorkomen en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Daarmee wordt ook een verbinding tot stand gebracht met Google DV 360 (zie ook beneden). Als u de video start, kan dit ook verdere processen voor de gegevensverwerking activeren. Wij kunnen dit niet beïnvloeden. Verdere informatie over de gegevensbescherming van YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Verdere tools

Google DV360

Op onze website maken wij gebruik van Google DV360. Display & Video 360 is een standalone geïntegreerd hulpmiddel dat de samenwerking tussen reclame-, media- en datateams bij end-to-end campagnes ondersteunt. Er bestaat een overeenkomst met Google voor de verwerking van data in opdracht, die u hier kunt vinden: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162

Verdere informatie over het gebruik dat Google DV360 maakt van gegevens vindt u hier: https://support.google.com/displayvideo/topic/3528231?hl=de&ref_topic=9059505

Salesforce

Wij maken gebruik van een CRM-systeem (Customer Relationship Management) van Salesfoce (SFDC Ireland Limited). Gegevens die u aan ons verstrekt via onze website (bijv. als onderdeel van contactverzoeken op de website) worden opgeslagen in het CRM-systeem van Salesforce. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Aangezien het hoofdkantoor van Salesforce in de VS is gevestigd, kan de doorgifte van gegevens naar de VS en de bijbehorende toegang tot de gegevens door Amerikaanse autoriteiten niet volledig uitgesloten worden. Door het afsluiten van de standaardcontractbepalingen en bindende bedrijfsvoorschriften (de zogenaamde 'binding corporate rules') verbindt Salesforce zich ertoe een passend niveau van gegevensbescherming te handhaven, zelfs voor gegevensverwerking buiten Zwitserland of de Europese Unie.

Celum

Op haar website onderhoudt Ricola een mediadatabase voor mediaprofessionals. Wij maken daartoe gebruik van het Data Asset Management tool van Celum GmbH, in Linz, Oostenrijk. Voor de download van beeldmateriaal moeten mediaprofessionals hun e-mailadres, het doel van het gebruik van het beeldmateriaal, hun voor- en achternaam, een telefoonnummer, adres, het medium, dan wel de publicatie en de datum van de publicatie opgeven. We gebruiken deze informatie alleen voor zover dat nodig is voor het beheer van onze beeldrechten.

Newsletter

Wij informeren u graag over onze nieuwsbrieven over actuele thema's met betrekking tot Ricola en onze producten. Om een nieuwsbrief te kunnen versturen, moeten wij uw naam, geslacht en e-mailadres weten. U kunt deze informatie in de daartoe bestemde velden invoeren. Nadat u deze informatie hebt verstuurd, ontvangt u van ons een e-mail op het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Ter verificatie van het e-mailadres dat u hebt vermeld, moet u op een bevestigingslink klikken.

Wij gebruiken en bewaren uw gegevens alleen om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

U kunt zich te allen tijde weer voor de nieuwsbrief afmelden en daarmee ook het verdere gebruik van uw gegevens herroepen. Aan het einde van de nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid u af te melden voor de mailinglijst.

Aan onze nieuwsbrieven en andere marketing e-mails voegen wij deels en voor zover toegestaan ook zichtbare en onzichtbare beeldelementen toe. Door deze op te halen bij onze servers kunnen wij nagaan of en wanneer u de e-mail hebt geopend, zodat wij ook hier kunnen bepalen en een beter inzicht kunnen krijgen in hoe u onze aanbiedingen gebruikt en hoe wij ze op u kunnen toesnijden. U kunt dit in uw e-mailprogramma blokkeren.

Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de ‘Mail Chimp’ applicatie, een dienstverlening van The Rocket Science Group in Atlanta, GA 30308, USA. Verdere informatie over de gegevensbescherming vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

Vragen van klanten

Om vragen, klachten of opmerkingen van klanten te beantwoorden die via het contactformulier op onze website zijn ingediend, zullen we de persoonlijke gegevens die u met ons hebt gedeeld (zoals uw e-mailadres, uw voor- en achternaam of uw postadres) gebruiken om contact met u op te nemen.

De persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, worden uitsluitend gebruikt om te reageren op de vraag, klacht of opmerking in kwestie. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Mocht blijken dat een stellingname noodzakelijk is, zullen wij de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de stellingname doorgeven aan de vennootschappen van de Ricola Groep of onze verkooppartners.

Prijsvragen op de website en bij de sociale media

Van tijd tot tijd organiseren wij prijsvragen. Wij gebruiken en bewaren uw gegevens alleen voor de uitvoering van de prijsvragen. De persoonlijke gegevens worden weer gewist als deze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel. Als wij voor de uitvoering van een prijsvraag een beroep doen op derden en aan deze de persoonlijke gegevens doorgeven die u ons ter beschikking hebt gesteld, gaan wij met deze derden een geëigende overeenkomst voor opdrachten aan.

Duur van de gegevensopslag

Voor zover niet anders aangegeven, bewaren wij gebruikersgegevens of andere persoonlijke gegevens zo lang wij dit noodzakelijk of passend achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of zo lang wij dit noodzakelijk achten voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Wij wissen uw gegevens zodra wij ze niet meer nodig hebben. In ieder geval na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven maximale bewaartermijn.

Gegevensveiligheid

Wij maken gebruik van de actuele technische mogelijkheden om de gegevensveiligheid te waarborgen, met name ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen de risico's bij de doorgifte van gegevens en inbreuk door derden. Deze mogelijkheden worden steeds weer aangepast aan de huidige stand van de techniek.

Rechten van de betroffen persoon

Als aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, kunt u aanspraak maken op de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Correctie
 • Wissen
 • Beperking van de verwerking
 • Mededelingsrecht
 • Gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking die is gebaseerd op een door u verleende toestemming of een gerechtvaardigd belang van ons.

U moet er echter rekening mee houden dat wij ons het recht voorbehouden de wettelijk voorgeschreven beperkingen toe te passen, bijvoorbeeld als wij verplicht zijn bepaalde gegevens op te slaan of te bewerken, als wij bij bepaalde gegevens een gerechtvaardigd belang hebben (voor zover wij ons daarop mogen beroepen) of deze gegevens nodig hebben om aanspraken te kunnen maken.

Voor de uitoefening van dergelijke rechten is het gewoonlijk nodig dat u uw identiteit duidelijk kunt aantonen (bijv. door een kopie van een identiteitsbewijs als uw identiteit niet duidelijk blijkt of kan worden gecontroleerd). U kunt op het bovengenoemde adres contact met ons opnemen om aanspraak te maken op uw rechten.

Iedere betroffen persoon heeft bovendien het recht aanspraken gerechtelijk af te dwingen of bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. De huidige versie die op onze website is gepubliceerd, is van toepassing.

Status: 17 maart 2023