Dyrking av urter

Vår dyrkingsmetode er basert på omsorg og respekt for plantene våre og for menneskene som dyrker dem. Et arbeid som krever tålmodighet og engasjement.

Tålmodighet

Urtebøndene begynner plantingen i midten av april. I de tidlige vekststadiene er urteplantene svært sårbare. For å unngå skader på plantene på grunn av uventet kulde, venter bøndene gjerne i inntil en måned før de setter ut plantene i høytliggende vekstområder. Vi er tålmodige med plantene våre, og lar dem få den tiden de trenger for å vokse og blomstre naturlig.

Engasjement

Dyrking av urter krever engasjement og presisjon. Størrelsen og beliggenheten til dyrkingsområdene avgjør om det skal brukes maskiner eller om det skal arbeides for hånd. Bøndene våre vil heller undersøke hvert enkelt blad for skadeinsekter enn å ødelegge plantene ved å behandle dem med kjemikalier. Og det lønner seg å satse på naturlige prosesser: alle urtene våre er sterke, aromatiske og proppfulle av smak.

Omtanke

Bøndene våre driver vekselbruk for å øke fruktbarheten i jorda og bidra til at de enkelte åkrene og plantene holder seg sterke og sunne. Vi satser på denne naturlige måten å dyrke urter på, og motsetter oss sterkt bruken av kunstgjødsel som erstatning for manglende næring i jordsmonnet. Dermed er vi også med på å styrke det biologiske mangfoldet.

Related content