Szerzői jogok

Minden jog fenntartva. Szövegek, képek, ábrák, hangok, animációk és videók, valamint ezek elhelyezése a Ricola weboldalán a szerzői jogi és egyéb védelmi törvények hatálya alá esik. E weboldalak tartalma kereskedelmi célokra nem másolható, terjeszthető, módosítható, ill. nem tehető hozzáférhetővé harmadik felek számára. Egyes Ricola weboldalak ezenkívül olyan képeket tartalmaznak, amelyek harmadik fél szerzői jogi védelme alatt állnak.

Gyógynövény-központ” © Simone Bossi fotós

Védjegyjog

Más rendelkezés hiányában a Ricola weboldalain található minden márkajelzés védjegyjogilag védett. Ez különösképpen érvényes a Ricola márka-, cég- és terméklogóira. Az oldalainkon használt márkák és képi megjelenítések a Ricola Group AG szellemi tulajdonát képezik.

Felelősség

Ezt a weboldalt maximális gondossággal állítottuk össze. A megadott információk hibamentessége és pontossága ennek ellenére nem szavatolható. A közvetlenül vagy közvetve e weboldal használatából eredő károkért mindenféle felelősség kizárt, feltéve, hogy nem a Ricola szándékos magatartására vagy súlyos gondatlanságára vezethetők vissza.

Licencjogok

A Ricola weboldalán található szellemi tulajdon, mint a szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok védettek. Ez a weboldal nem ad engedélyt a Ricola vagy harmadik felek szellemi tulajdonának használatára.

Online vitarendezés (ODR)

Információk az online vitarendezésről (csak az EU-tagállamokban érvényes): Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot (ODR, Online Dispute Resolution) bocsát rendelkezésre. E platformnak peren kívüli megállapodások kapcsolattartó pontjaként kell szolgálnia olyan viták megoldására, amelyek online adásvételi szerződések és online szolgáltatási szerződések szerződéses kötelezettségeit érintik.

A platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

Fogyasztói egyeztetési szervezet előtti vitarendezési eljárásban nem veszünk részt.