Adrese:

Prodaja & distribucija za Hrvatsku:

Salvia d.o.o. 
Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 222 0212 
info@ricola.com

Proizvodnja:

Ricola Ltd.
Postfach 130
CH-4242 Laufen
Switzerland

T +41 61 765 41 21
info@ricola.com

Sjedište:

Ricola Group Ltd.
Postfach 130
CH-4242 Laufen
Switzerland

T +41 61 765 41 21
info@ricola.com