Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt placeringen af disse på Ricolas websites er underlagt ophavsretten samt andre love til beskyttelse af ophavsretten. Indholdet på disse websites må ikke kopieres, offentliggøres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjepart med kommercielle formål for øje. Visse af Ricolas websites indeholder desuden billeder, som tredjepart har ophavsretten til.

Kräuterzentrum“ © Simone Bossi Photographer

Varemærkelovgivning

Med mindre andet er angivet, er alle varemærker på Ricolas websites beskyttede varemærker. Dette gælder især for Ricolas varemærker samt firma- og produktlogoer. De anvendte varemærker og visuelle designelementer på vores websites er klassificeret som intellektuel ejendom tilhørende Ricola Group AG.

Erstatningsansvar

Dette website er udformet så omhyggeligt som muligt. Ikke desto kan vi ikke garantere, at samtlige præsenterede informationer er fejlfrie og nøjagtige.
Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af brugen af dette website, så længe disse skader ikke skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed fra Ricolas side.

Licensrettigheder

Indholdet på Ricolas website omfatter intellektuel ejendom såsom patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Disse er alle beskyttet. Gennem dette website kan ingen tildeles licens til brug af intellektuel ejendom, der tilhører Ricola eller tredjepart.

Online-tvistbilæggelse (OTB-platformen)

Informationer om online-tvistbilæggelse (gælder kun for EU-lande): Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online-tvistbilæggelse (OTB-platformen). Denne platform har til formål at bilægge aftaleretlige tvister uden om domstolene og gælder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med online købs- eller tjenesteydelsesaftaler.

Platformen kan tilgås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer ved en tvistbilæggelsesinstans for forbrugere.