เกษตรกร

ตระกูล Schütz

ตระกูล Schütz เป็นพันธมิตรที่สำคัญของริโคล่ามากว่า 20 ปี สมาชิกทั้งหกคนของครอบครัวปลูกสมุนไพรให้เราอย่างทุ่มเทตั้งใจจากแปลงในเมือง Emmental

ครอบครัวของเรา

“ริโคล่ามีแนวคิด และให้คุณค่า ในเรื่องเดียวกันกับผม นโยบายที่จะปลูกสมุนไพร ด้วยวิธีตามธรรมชาติเท่านั้น เป็นเรื่องที่ผมเเห็นด้วย อย่างยิ่งครับ”

Eliane และ Christian Schütz ส่งเปปเปอร์มินต์ ให้ริโคล่ามาแล้วกว่า 2,000 กิโลกรัม และใบเลม่อนบาล์มอีกกว่า 700 กิโลกรัมทุกปี การเพาะปลูกด้วยวิธีตามธรรมชาติจำเป็นต้องใช้ แรงงานคน Eliane และ Christian จึงต้องใช้เวลาสามถึงสี่ชั่วโมงทุกวันเพื่อกำจัดวัชพืช ในแปลงเพาะปลูก บางครั้งทั้งครอบครัวและแม้แต่เพื่อนบ้านก็จะมาช่วยกัน "สนุกมากเลย นะคะที่ได้ทำงานด้วยกัน" ลูกสาวคนโต Anina เล่าให้ริโคล่าฟัง

ตระกูล Morard

ถัดไปยังเมือง Grimisuat ตระกูล Morard ปลูกต้นมินต์ที่ใช้ในริโคล่า มินต์ กลาเซียร์ จากดินตะกอนธารน้ำแข็ง ณ เขต Valais อันมีชื่อเสียงในด้านนี้

ด้วยความทุ่มเทตั้งใจ

“ผู้คนที่อาศัยอยู่บนภูเขามักจะใช้สมุนไพรเป็นประจำอยู่แล้วครับ และความรู้เหล่านี้ก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อแม่มายังตัวผม"

Frédéric Morard รับช่วงต่อฟาร์มจากพ่อของเขา Armand เขาทำงานในฟาร์มมาตั้งแต่ยังเล็กๆ ก่อนที่จะมาเป็นพันธมิตรกับริโคล่า ครอบครัว Morard ปลูกมันฝรั่งและสตรอว์เบอร์รี่มาก่อน เช่นเดียวกับเกษตรกรส่วนใหญ่ใน Valais ในปัจจุบันนี้ กว่า 70% ของสมุนไพรก็ยังคงปลูกด้วยมือโดยไม่ใช้เครื่องจักรช่วย ตระกูล Morard ใช้เวลาราว 1,500 ชั่วโมงเพื่อดูแลสมุนไพรแต่ละไร่ทุกปี "กลาเซียร์ มินต์" ที่ริโคล่าปลูกเอง จึงถือกำเนิดจากเทือกเขา Valais Alps ก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นลูกอม แล้วจำหน่ายทั่วโลก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง