การปลูกสมุนไพรของริโคล่า

เราปลูกสมุนไพรด้วยความใส่ใจ เราเคารพสิ่งที่เราทำและนับถือเกษตรกรที่ช่วยเราปลูก ผลลัพธ์แห่งความอดทนและทุ่มเท

ความอดทน

เกษตรกรจะเริ่มปลูกสมุนไพรจากเมล็ดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน ในช่วงแรก สมุนไพรจะบอบบางมาก เพื่อให้มั่นใจว่าสมุนไพรทุกต้นจะปลอดภัยจากอากาศหนาวเย็น เกษตรกรต้องรอเป็นเดือนๆ ก่อนที่จะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงเพาะปลูกบนที่สูง เราใส่ใจดูแลสมุนไพรของเรา และให้เวลาสมุนไพรได้เติบโตเต็มที่ตามธรรมชาติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ความทุ่มเท

การหว่านเมล็ดพันธุ์ต้องใช้ความทุ่มเทและความเที่ยงตรง ขนาดและที่ตั้งของพื้นที่เพาะปลูกคือตัวกำหนดว่าเกษตรกรจะสามารถใช้เครื่องจักรหรือจะต้องลงมือปลูกด้วยตัวเองเพื่อผลลัพธ์ของการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด เกษตรกรจะต้องตรวจใบทุกใบ ทีละใบเพื่อดูว่ามีศัตรูพืชรบกวนสมุนไพรหรือไม่ เราหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับสมุนไพรอย่างเคร่งครัด ผลตอบแทนแห่งความเชื่อมั่นในกระบวนธรรมชาติ: สมุนไพรทุกต้นของเราแข็งแรง มีกลิ่นหอมและรสเต็มเปี่ยมคุณภาพ

ความเอาใจใส่

เกษตรกรของเราปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อทำให้ดินอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ ส่งผลให้แปลงเพาะปลูกทุกแปลงและสมุนไพรทุกต้นแข็งแรง สุขภาพดี เราเพาะปลูกโดยพึ่งพาวิธีตามธรรมชาติเท่านั้น และต่อต้านการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์เพื่อทดแทนสารอาหารที่ขาดหายไป นอกจากนี้ วิธีนี้ยังช่วยให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง